Grundkurs i Libriskatalogisering och introduktion till Librissystemen 17-19 maj 2016

Tid: 17-19 maj 2016
Föreläsare:
Plats: Kungliga biblioteket
Anmälan: Anmäl dig här
Program:

Kungliga biblioteket arrangerar den 17-19 maj 2016 en grundkurs i Libriskatalogisering och introduktion till Librissystemen.
Kursen omfattar 2,5 dagar. Under kursen varvas föreläsningar med praktiska övningar. Vi arbetar i nuvarande katalogiseringsklient Voyager dag 1-2. En introduktion till Librissystemen ges dag 3.

Utbildningen vänder sig till personer som inte har katalogiserat i Libris tidigare. Kursdeltagarna bör vara knutna till ett registrerande Librisbibliotek, endast i mån av plats kan andra komma i fråga.

Kursens innehåll

Kursen utgörs dag 1-2 av en introduktion till katalogisering i Libris. Kursen behandlar enbart tryckt material.

Dag 3 (halvdag) ges en övergripande information om Libris och bibliotekens roll i det nationella katalogiseringssamarbetet. Ämnen som tas upp är till exempel förhållandet mellan Libris och de lokala systemen, bibliotekens åtaganden och det tekniska stöd KB kan erbjuda. Information om det nya katalogiseringsverktyg KB utvecklar ges.

Kursens mål

  • Katalogisera enkla monografiska och seriella publikationer (bibliografiska poster)
  • Registrera beståndsuppgifter för monografiska och seriella publikationer (beståndsposter)
  • Utforma namnformer för personer (auktoritetsposter)
  • Ha kännedom om Libris olika system och tjänster
  • Förstå vilka rättigheter och skyldigheter man har som Librisbibliotek

Anmälan

Kursavgift: 4 200 SEK exkl. moms. I avgiften ingår kursdokumentation, samt förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe dag 1-2 och förmiddagskaffe dag 3. Kursavgiften faktureras efter avslutad kurs.

För frågor om kursens innehåll, kontakta Grazyna Sowinska, kursansvarig dag 1-2 (tel 010-709 33 80, e-post enligt fornamn.efternamn@kb.se) eller Helena Forssblad, kursansvarig dag 3 (tel 010-709 36 02, e-post enligt fornamn.efternamn@kb.se).

För övrig information: Karl Isaksson (tel 010-709 36 34, e-post enligt fornamn.efternamn@kb.se).

Anmälan senast den 3 maj 2016.

Sveriges nationalbibliotek