Kvalitetsdialog, 21 november 2014

 

Tid: 21 november 2014
Föreläsare:
Plats: Stockholm
Anmälan: Anmäl dig här
Program:

Kvalitetsdialog

Kungl. biblioteket, den regionala biblioteksverksamheten och kommunerna delar på ansvaret för uppföljning av biblioteksplanerna.
Den 21 november träffas inbjudna representanter för ett gemensamt arbetsmöte på KB.

Kontakt och frågor:

Elisabet Ahlqvist, tel 010-709 36 30 e-post enligt fornamn.efternamn@kb.se.

 

Sveriges nationalbibliotek