Konferens: Ett RÅ:are Sverige - RDA på svenska bibliotek

Tid: 18 september 2013, start klockan 10.00
Föreläsare: Alan Danskin (British Library), Christine Frodl (Deutsche Nationalbibliothek), samt Tuija Drake och Henrik Wallheim.
Plats: Finlandshuset, Snickarbacken 4, Stockholm
Anmälan: Anmäl dig här

 

Konferensen är fullbelagd. Kontakta Miriam Säfstrom (miriam.safstrom@kb.se) eller Karl Isaksson (karl.isaksson@kb.se) för eventuella frågor om anmälan.

 

Hösten 2012 fattade Riksbibliotekarien ett principbeslut om en svensk progression till nya katalogiseringsregler. KRS (Katalogiseringsregler för svenska bibliotek) är en översättning och anpassning av AACR2. Nu ersätts AACR2 av RDA (Resource Description and Access), som är bättre anpassat till den digitala utvecklingen och framtidens kataloger. Ingen tidplan är ännu fastslagen, men processen att närma vår svenska katalogiseringspraxis till rådande internationell standard är inledd. Expertgruppen för metadata har gett Arbetsgruppen RÅ (Resursbeskrivning och åtkomst) i uppdrag att hantera frågan.

RÅ bjuder nu in till en konferens, där programmet rymmer rapporter från införandet av RDA i England och Tyskland, status för de svenska aktiviteterna, perspektiv på det konkreta katalogarbetet, chans att träffa systemleverantörerna och mycket annat.

Pris
1 000 kr. Lunch och kaffe ingår.

Program
9.30 Kaffe, registrering
10.00 Inledning (Miriam Säfström)
10.10 RDA i Sverige: arbetsgruppen RÅ (Anders Cato, BTJ och arbetsgruppen RÅ)
10.30 RDA Development, Implementation and Application: British Library perspectives: (Alan Danskin, British Library)
11.30 Relationer i RDA (Henrik Wallheim) (20 min)
12.00 Lunch
13.00 RDA Development, Implementation and Application: perspectives of the Deutsche Nationalbibliothek (Christine Frodl, Deutsche Nationalbibliothek)
14.00 RDA i dagens system: konkret och praktiskt

·         RDA i Libris (Christer Larsson)

·         RDA à la SUB (Tuija Drake)

14.45 Kaffe
15.15

Panel med leverantörer (hittills bekräftat deltagande från Axiell/Bookit, Axiell/LIBRA, Biblioteksscentrum och Open Library Systems)

16.00 Internationell utblick. Vad händer nu?
16.20 Summering
16.30 Efterhäng i Café Valfrid, KB

Se även RDA på KB:s webbplats.

Presentationer

Introduktion
Miriam Säfström 

RDA i Sverige: arbetsgruppen RÅ
Anders Cato

RDA Development, Implementation and Application: British Library perspectives
Alan Danskin

Relationer i RDA
Henrik Wallheim

RDA Development, Implementation and Application: perspectives of the Deutsche Nationalbibliothek 
Christine Frodl

RDA i dagens system: konkret och praktiskt
- RDA i Libris 
  Christer Larsson och   
  Niklas Lindström
 
- RDA à la SUB
  Tuija Drake 

Filmer från konferensen

 

Sveriges nationalbibliotek