Bibliotekschefskonferens 20-21 november 2013

Tid: 20-21 november 2013, start klockan 19.00
Föreläsare:
Plats:
Anmälan:

Varmt välkommen till KBs årliga bibliotekschefskonferens - tema Digitala tjänster.

 

Anmälan är stängd. 

 

Bibliotekschefskonferensen (tidigare Biblioteksstämman/Bibliotekschefsmötet) är en årlig sammankomst för alla chefer för offentliga bibliotek och ett led i KB:s nationella samverkansuppdrag. Evenemanget vänder sig till bibliotekschefer från alla bibliotekskategorier och andra berörda samarbetsorganisationer.

 

Vi inleder konferensen med ett mingel inne i Kungliga biblioteket i Humlegården, onsdagen den 20 november på kvällen. Vi fortsätter sedan på torsdagen den 21 november i Garnisonen på Karlavägen 100,  med en välfylld dag med föreläsningar, panelsamtal och flera parallella seminarier - allt på temat Digitala tjänster.

 

Vi har bjudit in Loth Hammar, kanslichef Digitaliseringskommissionen, som keynote speaker och Peter Krantz, nytillträdd CIO på KB, kommer att tala om öppna data. Dagen kommer ledas av moderator Kerstin Norén, rektor Högskolan Väst tillika ordförande i styrgruppen för BIBSAM-konsortiet. Vi kommer även bjuda på ett panelsamtal där ovan nämnda deltagare finns med och Margareta Hemmed, chef och överbibliotekarie på Göteborgs universitetsbibliotek. Självklart kommer även riksbibliotekarien Gunilla Herdenberg vara på plats.

 

Under eftermiddagen kommer det hållas sju parallella seminarier som går i två omgångar. Det kommer finnas möjlighet att välja två olika seminarier. Valen gör du redan när du anmäler dig till konferensen.

 

Följande seminarier kan du välja mellan:

Seminarier

 • SwePub - nytt uppdrag, nya krav
  Kungliga biblioteket, KB, har fått i uppdrag från regeringen att i samverkan med Vetenskapsrådet vidareutveckla SwePub för att möjliggöra och kvalitetsäkra bibliometriska analyser. KB koordinerar idag datainsamlingen från lärosätena till söktjänsten SwePub. Uppdraget innebär ett nytt syfte för användningen av datat och därmed ställs nya krav på det
 • Metadata för dummies
  I vårt informationssamhälle har metadata kommit alltmer i fokus. Att rätt kunna utnyttja flöden av metadata är nyckeln till framgångsrika och användarvänliga tjänster. Om biblioteken vill vara med i utvecklingen är det hög tid att höja kunskapsnivån om vad metadata är och vilka möjligheter detta innebär. Seminariet ger en grundläggande introduktion till metadata och besvarar frågorna "Vad? Hur? Varför?". Vi diskuterar olika strategier kring produktion och nyttjande av metadata och vilken roll biblioteken kan spela, affärsmodeller och framtidsscenarier,
 • Betaversion av Libris katalogisering
  Presentation av arbetet med utvecklingen av nytt katalogiseringsverktyg,
 • Samlad ingång
  Presentation av Libris arbete med framtida tjänster,
 • Svensk mediedatabas (SMDB) – KB:s system för audiovisuella medier
  Med katalogdatabasen som hjärtat i ett komplett system hanterar SMDB intag av såväl filer som metadata, inkrävning och utbudsbevakning av pliktexemplar, manuell katalogisering, film vid Filmarkivet i Grängesberg, massmigrering av analogt material till digitala filer, digitalt bevarande samt uppspelning av ljud- och videofiler för forskare i Humlegården,
 • Digital delaktighet
  Digital delaktighet har under de senaste åren blivit en all mer betydande fråga i bibliotekens dagliga arbete. Allt fler bibliotek ger handledning och minikurser med olika ingångar till Internet och innehåll i digital form. Delaktigheten är en viktig demokratisk aspekt, bibliotekens arbete syftar till att undvika att skapa nya klyftor i samhället mellan de som har kunskap och tillgång till nätet och de som saknar kunskap och/eller tillgång. Hur kan dessa frågor understödjas på en nationell nivå, och vad har KB hittills gjort?
 • Skolbibliotek
  Tillgång till skolbibliotek är sedan 2011 alla elevers lagstadgade rättighet. Verkligheten ser dock annorlunda ut. Vad tycker egentligen nationens intressenter om skolbiblioteket? Var ligger ansvaret, och varför är det så svårt att ta?

Preliminärt program

Moderator: Kerstin Norén, Rektor Högskolan Väst

 

09.30-10.00 Registrering och kaffe/smörgås

10.00-10.30 Riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg inleder

10.30-11.15 Keynote speaker Loth Hammar, kanslichef Digitaliseringskommissionen

11.15-12.00 Bibliotek i det digitala samhället - Panelsamtal med Loth Hammar, Peter Krantz, Margareta Hemmed. Samtalet leds av Kerstin Norén

12.00-13.00 Lunch

13.00-13.45 Seminarieomgång 1

14.00-14.45 Seminarieomgång 2

14.45-15.15 Kaffe/kaka

15.15-16.00 Peter Krantz om ”Öppna data”

16.00-16.30 Riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg sammanfattar och avslutar

 

Datum, tid och plats

 • Mingel (dryck och enklare tilltugg): Onsdagen den 20 november 2013, ca klockan 19.00-21.00. Plats: Kungliga biblioteket, Humlegården.
 • Konferens: Torsdagen den 21 november 2012, klockan 10.00-16.30, kaffe/registrering från  9.30. Plats: Garnisonen Konferens, Karlavägen 100.

Anmälan och konferensavgift

Anmälan kan göras från och med i början av september. I konferensavgiften ingår mingel (dryck och enklare tilltugg) samt förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe. Konferensavgiften 1200 kr faktureras i efterhand. Konferensavgiften är 1200 kr oavsett om man deltar i minglet eller inte.

Antalet deltagare är begränsat till 250 personer. Anmälan är stängd (sista anmälningsdag 12 november).

#bibchef

Kontaktperson

Carina Heurlin Fernold, kommunikatör, tel 010 709 36 55, e-post enligt fornamn.efternamn.efternamn@kb.se

Presentationer

Inledning
Gunilla Herdenberg (pdf),
Gunilla Herdenberg (film) 

Keynote
Loth Hammar (pdf),
Loth Hammar (film)

Paneldiskussion
Moderator: Kerstin Norén

Öppen data - öppen förvaltning
Peter Krantz (pdf),
Peter Krantz (film)

Avslutning
Gunilla Herdenberg (film)

 

 

 


 

Sveriges nationalbibliotek