Libris inspirationsdagar 26-27 mars

Tid: 26-27 mars 2012, start klockan 09.30
Föreläsare:
Plats: Garnisonen, Karlavägen 100

Pris: 1250 SEK för två dagar 1 000 SEK för en dag.

Om intresset för Inspirationsdagarna visar sig vara stort kan antalet anmälningar per bibliotek komma att begränsas i efterhand.

I år firar Libris 40 år, 40 år av samarbete. Temat för Libris inspirationsdagar är ”Öppen data och fri information”. Första dagen är ett heldagsseminarium med information och presentationer av aktuella frågeställningar och projekt. Den andra dagen viks åt konkreta workshops. 
 
Twitter: #librisinsp
Flickr: librisinsp

Heldagsseminarium 26 mars
Tid: 09.30-16.30

 
Moderatorer: Maria Hedenström och Maria Kadesjö

09.30-10.00 Kaffe och registrering

10.00-10.15 Välkommen

10.15-11.00 Key note 1: Open Discovery
Owen Stephens, Library and IT consultant

Libraries have a wealth of information about their collections that is too often locked away in isolated silos. This presentation will describe how libraries can more effectively share data between themselves and with others to improve access to their resources, and put libraries at the centre of a global web of data.

Paus

11.15-12.00 Keynote 2: Den extroverta läsaren: upphovsrätt, sociala medier och bibliotek
Mattias Klang, fil.dr. i informatik

De flesta studierna i läsplattornas intåg i vår vardag har fokuserat på förändringar i bokmarknaden och hur (och om) befintliga affärsmodeller kan överleva. Men vad innebär läsplattan för läsaren och läsupplevelsen? Hur påverkas biblioteken och upphovsrätten när sociala medier förvandlar introverta upplevelser till extroverta dialoger?

12.00-12.15 Libris 40 år. Några ord om jubileumsskriften 
Barbro Thomas

Lunch

13.15-14.20 Pecha kucha presentationer
20 bilder á 20 sekunder, idéer och projekt från bibliotekssverige

  • Hur får vi nöjdare användare och en bättre helhetsupplevelse av bibliotekets digitala kanaler? Maria Ekendahl, Stockholm stadsbibliotek
  • Nyttan av att automatiskt slå upp e-resursers licensinfo (och bestånd) David Hansson, Karolinska institutets bibliotek
  • E-böcker på bibliotek Hannes Eder, Publit
  • Digitaliseringstoppen Anders Söderbäck, Stockholms universitetsbibliotek
  • Konvertera från SAB till Dewey Niklas Willén, Uppsala universitet
  • Lopac och QRkoder Eva Norling, Blekinge Tekniska Högskola
  • Dewey på folk- och skolbibliotek Harriet Aagaard, KB, Libris och Stockholm stadsbibliotek

14.20-14.40 Att koppla samman biblioteken - vision och verktyg
Maria Hedenström

14.40-15.00 Ny katalog - utbyte av Voyager
Martin Malmsten, Josefine Lindén
 
15.00-15.20 Kaffe
 
15.20-15.40 Libris på värmlandsbiblioteken
Birgitta Sparre, Hagfors bibliotek och Berit Wester, Sunne bibliotek

Projektet Libris på värmlandsbiblioteken som pågått sen november 2010 avslutas sista mars 2012. Biblioteken i Storfors, Degerfors, Kristinehamn, Karlskoga, Sunne och Hagfors har undersökt hur det fungerar för små Libra-bibliotek att bli Libris-bibliotek.
 
15.40-16.00 Front 2014 - systemstrategi och samarbete
Kristin Olofsson, Chalmers bibliotek
 
16.00-16.20 Libris som lokal produktkatalog
Theodor Tolstoy, Stockholm universitetsbibliotek

16.20-16.30 Avrundning

Workshops 27 mars

I. Idégenerering

Hur får vi nöjdare användare och en bättre helhetsupplevelse av bibliotekets digitala kanaler?
Biblioteken har en stor mängd data som kan kopplas ihop och presenteras på olika smarta sätt, och därigenom skapa grunden för effektiva digitala tjänster för bibliotekens användare och personal. Men har biblioteken rätt data för användarnas behov? Vilka styrkor och svagheter har de datamängder som finns idag, och vilken information skulle behöva finnas?

Hjälp oss i arbetet med en pågående effektkartläggning av användarnas behov i bibliotekens digitala kanaler. Resultatet från workshopen kommer att användas inom projektet ”Bättre användarupplevelse i bibliotekens kanaler”, ett KB-finansierat projekt som drivs av Stockholms Stadsbibliotek.
Workshopen varvas med kortare introduktioner och praktiskt arbete.

Halvdag 09.00-12.00
Ledare: Maria Ekendahl och Johanna Olander
Lokal: Garnisonen, rum "Kungsträdgården"
Målgrupp: Alla intresserade
Antal deltagare: 40

II. Katalogprojektet fm

Idégenerering kring den nya katalogen. Kom och var med och diskutera kring funktion och innehåll i det system som ska ersätta Voyager.

Halvdag 09.00-12.00
Ledare: Josefine Linden,
Lokal: Garnisonen, rum "Hagaparken"
Målgrupp: Alla intresserade
Antal deltagare: 25

III. Katalogprojektet em

Idégenerering kring den nya katalogen. Kom och var med och diskutera kring funktion och innehåll i det system som ska ersätta Voyager. 

Halvdag 13.00-16.00
Ledare: Josefine Linden,
Lokal: Garnisonen, rum "Hagaparken"
Målgrupp: Alla intresserade
Antal deltagare: 25

Miniseminarium

Marshall Breeding presenterar den utvärdering av knowledgebases/linksolvers han har gjort på uppdrag av KB.

Kl 13.30-15.30
Moderator: Marja Haapalainen
Lokal: Garnisonen, rum "Berzelli Park"
Målgrupp: Alla intresserade
Antal deltagare: 80

Sveriges nationalbibliotek