Effektivare hantering av statistik för e-resurser med Excel

Tid: 9 maj 2011, klockan 09.30-17.00
Föreläsare:
Plats: Stockholm, Hyrdata (Gärdet)
Anmälan: Anmäl dig här!

Kursbeskrivning

Kungliga biblioteket anordnar den 9 maj en kursdag om användningsstatisk av e-resurser avsedd för personal som arbetar med e-tidskrifter och databaser på bibliotek.
Förmiddagen ägnas åt föreläsningar om hur man utvärderar tidskriftspaket (s.k. Big Deals), hur man gör ett kvalitetsindex, samt hur man använder verktyget UStat (i SFX från Ex Libris). Eftermiddagen kommer att bestå av praktiska övningar i Excel 2010 för hantering och presentation av användningsdata i COUNTER-format ledda av en professionell utbildare i Excel.
Övningar, exempelfiler och instruktioner kommer även skickas ut till deltagarna efter kursens slut.

Kursmål

Efter genomgången kurs ska deltagarna ha uppnått grundläggande kunskaper om och fått praktisk förståelse för hur inhämtning och analys av användningsstatistik kan effektiviseras med Excel 2010 specifikt inom COUNTER Code of Practice.

Efter genomgången utbildning ska deltagarna ha fått:
• studera layout och innehåll i COUNTER Usage Reports
• lära sig hur man sorterar, filtrerar och accentuerar viss data i en rapport
• lära sig hur man hämtar in och matchar data från andra rapporter och dokument t.ex. prisfiler
• lära sig kraftfulla sätt att summera data för vidare analys
• inspiration till hur man kan arbeta vidare med användningsstatistik som ett praktiskt verktyg på biblioteket

Vilka bör gå denna kurs?

Kursen riktar sig till dig som har grundläggande erfarenhet av praktiskt arbete med e-resurser och vill förbättra dina kunskaper inom användningsstatistikområdet. För att få ut så mycket som möjligt av de praktiska momenten bör du ha baskunskaper i Excel. 

Kurstillfälle

9 maj, kl 09:30-16:45.
Sista anmälningsdag är den 2 maj 2011. För att alla ska få tillgång till egna datorer är deltagarantalet är begränsat till 30. Först till kvarn gäller!

Plats

Stockholm, Hyrdata kurslokaler, Furusundsgatan 21. T-bana: Gärdet
För att hitta till HyrData, se http://hyrdata.se/images/stories/PDF/vagbeskrivning_sve.pdf

Pris

1900 kr. Lunch och fika ingår

Kontakt

Karl Isaksson, Utbildningssamordnare, Avd. för nationell samverkan, Kungl. biblioteket (010-709 36 34, fornamn.efternamn@kb.se)
Niklas Willén, statistikansvarig på BIBSAM-konsortiet, Avd. för nationell samverkan, Kungl. biblioteket (010-709 36 25, fornamn.efternamn@kb.se

Rekommenderad litteratur

• CONYERS, A., 2010. Usage Statistics and Online Behaviour (2). In: G. STONE, R. ANDERSON and J. FEINSTEIN, eds, The E-Resources Management Handbook – UKSG. Burford: UKSG. Tillgänlig på: http://uksg.metapress.com/link.asp?id=084t98646x2rn62k
• COUNTER (Counting Online Usage of NeTworked Electronic Resources) Codes of Practice http://www.projectcounter.org/code_practice.html

 

 Program

Sveriges nationalbibliotek