KB:s databasvisningar - TEMA: Historia

Vi tipsar om våra samlingar och databaser inom ämnet historia och demonstrerar några databaser med historisk inriktning.

Tid: 24 oktober 2011, klockan 13.00-14.00
Föreläsare:
Plats:

Historical Abstracts

Databas med referenser och abstracts till artiklar i mer än 1 700 tidskrifter från hela världen från 1955 och framåt, samt böcker och avhandlingar inom historia och näraliggande områden. Databasen täcker in hela världens historia från 1450 till nutiden, förutom Förenta staterna och Kanada.

International Medieval Bibliography

Databas med referenser till artiklar om ämnen relaterade till medeltiden i tidskrifter, festskrifter, konferenshandlingar, och uppsatser. Täcker in alla aspekter av medeltidsstudier under perioden från år 450 till 1500 i Europa, Mellanöstern och Nordafrika.

Times Digital Archives (1785-1985)

Digitaliserad version av dagstidningen The Times (London), 1785-1985. Tidningen är återgiven i sin helhet, inklusive artiklar, annonser, illustrationer/fotografier.

New York Times (1851-2007)

Referensdatabas med möjlighet till både ämnes- och fulltextsökning

Lantmäteriets databas Historiska kartor

Historiska kartor och Historiska planscher i KB:s samlingar

Länkar till handskriftskataloger, faksimilsamlingar och andra nyttiga adresser för handskriftsforskning

SMDB

Svensk mediedatabas är ingången till KB:s audiovisuella samlingar. Innehåller allt som sänts på TV och radio sedan 1979. Dessutom journalfilmer och ljudupptagningar från tidigt 1900-talet och framåt.

Ingen föranmälan behövs!

Denna vägledning ges även 7/11 kl. 13-14

Kontaktperson: Gunilla Eldebro

Sveriges nationalbibliotek