KB:s databaser - TEMA: Litteratur och litteraturvetenskap

Vi tipsa om våra samlingar och demonstrerar några databaser med litteraturinriktning.

Tid: 10 oktober 2011, klockan 13.00-14.00
Föreläsare:
Plats: Receptionshallen KB

Litteraturbanken

Svenska klassiker – i vid bemärkelse – i pålitliga digitala fulltextversioner. Almqvist, Bremer, Strindberg med flera. Ett samarbete mellan Kungl. biblioteket, Språkbanken vid Göteborgs universitet, Svenska Akademien, Svenska Vitterhetssamfundet och Kungl. Vitterhetsakademien.

Eddifah

I den nationella referensdatabasen Ediffah ingår handskriftsavdelningarna vid Universitetsbiblioteken i Göteborg, Lund och Uppsala, Kungliga biblioteket och som tekniska partners Biblioteksdirektionen vid Lunds universitet och Riksarkivet.
Brevdatabas Svensk Arkivinformation (SVAR)

Referensdatabas med brevskrivarregister från fem institutioner; Kinda lokalhistoriska arkiv, Kungliga biblioteket, Linköpings stiftsbibliotek, Nationalmuseum och Riksarkivet.

SMDB

Litterära genombrott, författarsamtal, filmade böcker och poetry slam. I SMDB finns radio- och tv-sändningar, filmer och skivor från slutet av 1800-talet fram till i dag. Vi visar hur du söker, beställer och får tillgång till materialet.

Ingen föranmälan behövs!

Kontaktperson: Gunilla Eldebro

Sveriges nationalbibliotek