Grundkurs i katalogisering av äldre tryck i LIBRIS

Tid: 4-5 maj 2010, start klockan 13.00
Föreläsare:
Plats: Biblioteksgatan 29, 1 tr. Stockholm
Anmälan: Anmäl dig här
Program: Läs programmet

Kungl. biblioteket arrangerar den 4-5 maj en grundkurs i katalogisering av äldre tryck i LIBRIS. Med äldre tryck menar vi det som har framställts i handpress, vilket omfattar allt tryckt material före 1830.

Kursen omfattar 1,5 dagar med föreläsningar och praktiska övningar.

Kursen vänder sig till dig som har förkunskaper om LIBRIS-katalogisering, till exempel genom att ha deltagit i KB:s grundkurs i detta ämne. Inga förkunskaper om katalogisering av äldre tryck krävs. Kursdeltagarna bör vara knutna till ett registrerande LIBRIS-bibliotek, endast i mån av plats kan andra komma i fråga. Du som tidigare inte har gått någon KB-kurs i äldre tryck har företräde.

Kursens innehåll

Kursen inleds med övergripande information om produktionsförhållandena under handpresstiden, en nödvändig kunskap för att kunna katalogisera detta material på ett konsekvent sätt. Huvuddelen av kursen ägnas sedan åt genomgångar av viktiga fält, främst 245, 260, 300 och 561-563. Teoretiska genomgångar varvas med praktiska övningar.

Kursens mål

Deltagarna ska

  • kunna katalogisera material som framställts i handpress
  • ha fått baskunskaper om katalogiseringshjälpmedel för äldre tryck och den terminologi som används vid katalogisering av äldre tryck 
  • ha fått baskunskaper om handpresstidens produktionsförhållanden   

Anmälan

Kursavgift: 2.700 SEK exkl. moms. I avgiften ingår kursdokumentation samt eftermiddagskaffe dag 1, förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe dag 2. Kursavgiften faktureras efter avslutad kurs.

För frågor om kursens innehåll, kontakta Torbjörn Persson, kursansvarig, 08 463 4271, e-post enligt fornamn.efternamn@kb.se.

För övrig information: Britt Sagnert eller Inger Klondiras
e-post enligt fornamn.efternamn@kb.se.

Välkommen med din anmälan senast den 21 april.
 

Sveriges nationalbibliotek