Generationsväxling och kompetensöverföring på bibliotek - Seminarium om kompetensfrågor

Tid: 25 oktober 2010, klockan 10.00-17.00
Föreläsare:
Plats: Stockholm, Kungliga bibliotekets lokaler i Garnisonen (Karlavägen 98)
Anmälan:

Kostnad: 1 000 kr (lunch ingår)  

Beskrivning

Kungliga bibliotekets expertgrupp för kompetensfrågor anordnar den 25 oktober en seminariedag om generationsväxling och kompetensöverföring på bibliotek.

Dagens huvudtalare, Ann Fagraeus från HR-akuten, kommer att föreläsa om generationsväxling och kompetensöverföring, vilket är centrala frågor inom många organisationer.

Ann Fagraeus kommer att föreläsa om:

  • fakta om kommande generationsväxling
  • hur man behåller kompetens inom organisationen
  • hur man identifierar och utvecklar nyckelkompetenser

Detta kompletteras med erfarenheter från biblioteksvärlden. Anne Järvinen från Stockholms universitetsbibliotek talar om pensioneringar och vad de gör med oss och våra organisationer, och Marie-Louise Riton från Uppsala stadsbibliotek talar om kompetensutveckling ur ett folkbiblioteksperspektiv.

Fråga att tänka på innan seminariet

Hur ser det ut på det egna biblioteket? Hur stor del av den egna personalen kommer att gå i pension de närmaste åren? Finns det någon plan för att ta tillvara deras kompetens? Vilka är de centrala nyckelkompetenserna på sikt.

Deltagarna är välkomna att skicka in frågor i förväg. En del av dagen kommer att ägnas åt att samla in och ge tillfälle till att diskutera reflektioner och handlingsplaner.

Syfte

Syftet är att deltagarna efter dagen ska ha fått ökad insikt i hur man kan arbeta både strategiskt och konkret med kompetensförsörjning för att ha beredskap i samband med generationsväxling.

Vilka bör delta i seminariet?

Seminariet riktar sig till personer som arbetar med kompetensutveckling, kompetensöverföring och generationsväxling.

Föreläsare

Ann Fagraeus är partner i HR-akuten och har studerat Linjen för personal- och arbetslivsfrågor vid Stockholms universitet. Hon har lång praktisk erfarenhet av att arbeta med strategiska personalfrågor såväl i offentlig som privat sektor, och hon utsågs till årets HR-visionär 2007. Ann Fagraeus är en av initiativtagarna till Kompetensbron, vilket är Sveriges största nationella kompetensförsörjningsprojekt. Hon har dessutom varit projektledare för Omedvetna fördomar - ett projekt som resulterade i en dokumentärfilm av Folke Rydén.

Anne Järvinen är chef för kommunikation, kvalitet och kompetensutveckling vid Stockholms universitetsbibliotek.

Marie-Louise Riton är chef för Uppsala stadsbibliotek.

Kontakt

Karl Isaksson, Utbildningssamordnare, Avdelningen för nationell samverkan, Kungliga biblioteket (08-463 41 66, karl.isaksson@kb.se)

 

 

Karl Isaksson

Relaterad information

 Utvärdering av seminariet 

 Marie-Louise Riton 
 Anne Järvinen

För att kunna läsa PDF-dokument behöver du programmet Adobe Reader. Det kan du hämta gratis på Adobes webbplats.

Sveriges nationalbibliotek