Hur räknar man egentligen? - Seminarium om e-resursernas användningsstatistik

 

 

Tid: 16 oktober 2009, klockan 09.30-16.00
Föreläsare:
Plats: Stockholms universitet, Nordenskiöldsalen
Anmälan: Anmäl dig här
Program: Program

Karta 

Idag använder svenska forskningsbibliotek 72 procent av det totala förvärvsanslaget till inköp av e-resurser. Det blir allt viktigare att mäta och analysera användningen av e-resurser – men hur gör vi egentligen?

KB:s expertgrupp för biblioteksstatistik inbjuder till seminarium den 16 oktober 2009! Peter Shepherd från Counter och Caren Milloy från JISC deltar och vi får också exempel från några bibliotek. 

Moderator för dagen är Tore Torngren, Lunds universitet, Biblioteksdirektionen och ordförande i KB:s expertgrupp för biblioteksstatistik.

Seminariet vänder sig till dig som samlar in och analyserar biblioteksstatistik.

Begränsat antal deltagare: 100
Pris: 1.700:-

 

  

Sveriges nationalbibliotek