Seminarium om strategisk kompetensförsörjning

Tid: 5 november 2009, klockan 10.00-16.30
Föreläsare:
Plats: Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A, Stockholm
Anmälan: Anmäl dig här

Kungl. bibliotekets Expertgrupp för kompetensfrågor inbjuder ansvariga för kompetensfrågor vid universitets- och högskolebibliotek, specialbibliotek samt inom Länsbiblioteksgruppen att delta i ett heldagsseminarium om kompetensförsörjning.

Syftet med seminariet är att inspirera till fördjupat engagemang i frågor om kompetens och samtidigt erbjuda konkreta metoder för hur man kan arbeta strategiskt med kompetensförsörjning, vid såväl rekrytering som verksamhetsutveckling.

Programmet är en fristående fortsättning på förra årets uppskattade kompetensutvecklingsseminarium och innehållet bygger bland annat på önskemål från deltagarnas utvärderingar.

Dagen genomförs i samarbete med Malin Lindelöw, fil. dr i psykologi och konsult med inriktning mot urval, individ- och grupputveckling, författare till Kompetensbaserad rekrytering och Kompetensbaserad personalstrategi.

Lotta Åstrand, chef för kompetensplanering och kvalitet vid Karolinska institutets universitetsbibliotek, ger exempel på hur man vid KIB använder Malin Lindelöws kompetensbaserade modell.  

Deltagaravgift: 1 900 kr.

Sista anmälningsdag: 29 oktober 2009.

Program

Programmet börjar 10.00 och slutar 16.30. Kaffe serveras från 9.30.

  • Välkommen. Kort information från Expertgruppen för kompetensfrågor om aktuella frågor. Catharina Isberg, SLUB
  • Kompetensbaserad personalstrategi. Malin Lindelöw, Lindelöw & partners.
  • Kompetensbaserad personalstrategi i praktiken Lotta Åstrand, KIB
     

Under dagen varvas teoretiska genomgångar med konkreta exempel och gruppdiskussioner.

För ytterligare information kontakta Karl Isaksson, karl.isaksson@kb.se, tel 08 463 41 66.

Välkomna!

 

 

Sveriges nationalbibliotek