Grundkurs i LIBRIS-katalogisering

Tid: 12-14 maj 2009, start klockan 13.00
Föreläsare:
Plats: Biblioteksgatan 29, 1 tr. Stockholm
Anmälan: Anmäl dig här

Kursen är fulltecknad!

Kungl. biblioteket arrangerar den 12-14 maj 2009 en grundkurs i LIBRIS-katalogisering.

Kursen omfattar 2,5 dagar med föreläsningar och praktiska övningar.

Kursen vänder sig till personer som inte har katalogiserat i LIBRIS tidigare. Inga förkunskaper inom detta område krävs. Kursdeltagarna bör vara knutna till ett registrerande LIBRIS-bibliotek, endast i mån av plats kan andra komma i fråga.

Kursens innehåll

Kursen inleds med en halv dags övergripande information om LIBRIS och bibliotekens roll i det nationella katalogiseringssamarbetet. Ämnen som tas upp är exempelvis förhållandet mellan LIBRIS och de lokala systemen, bibliotekens åtaganden och det tekniska stöd LIBRIS kan erbjuda. Dag II och dag III är en introduktion till katalogisering i LIBRIS. Teoretiska genomgångar varvas med praktiska övningar. Kursen behandlar enbart tryckt material.

Kursens mål

  • Förstå vilka rättigheter och skyldigheter man har som LIBRIS-bibliotek
  • Katalogisera enkla monografiska och seriella publikationer (bibliografiska poster)
  • Registrera beståndsuppgifter för monografiska och seriella publikationer (beståndsposter)
  • Utforma namnformer för personer (auktoritetsposter)  

Anmälan

Kursavgift: 3 500 SEK exkl. moms. I avgiften ingår kursdokumentation samt eftermiddagskaffe dag 1, förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe dag 2 och dag 3. Kursavgiften faktureras efter avslutad kurs.

För frågor om kursens innehåll, kontakta Torbjörn Persson, kursansvarig, 08 463 4271, e-post enligt fornamn.efternamn@kb.se.

För övrig information: Britt Sagnert eller Inger Klondiras
e-post enligt fornamn.efternamn@kb.se.


Välkommen med din anmälan senast den 4 maj 2009. Anmäl dig gärna i god tid, eftersom kursplatserna är eftersökta.

Sveriges nationalbibliotek