Sveriges depåbibliotek och lånecentral

Sveriges depåbibliotek och lånecentral

Sveriges depåbibliotek och lånecentral finns i Umeå och är hela Sveriges lånecentral och dessutom nationellt kompetenscenter i utvecklingen av Libris för alla typer av bibliotek, kompletterande mediaförsörjning och andra frågor som rör samlingar.

Enheten tillhandahåller bland annat spetstjänster kring fjärrlån, det vill säga sådana tjänster som de enskilda kommunala biblioteken eller läns- och regionbiblioteken inte har resurser att hantera själva.

Uppdrag 2016-2018

- Driva och utveckla depåbibliotek enligt beslutad förvärvsplan.

- Tillhandahålla spetstjänster kring fjärrlån, det vill säga sådana tjänster som inte de enskilda biblioteken eller läns-/regionbiblioteken har resurser att hantera själva.

- Utveckla arbetsmodellen för att ge konsultativt stöd och kompetensutveckling inom katalogisering i Libris.

- Metodutveckling, konsultativt stöd och kompetensutveckling inom kompletterande mediaförsörjning.

- Kommunicera verksamhet och resultat till svenska bibliotek.

 

Postadress:

Sveriges depåbibliotek och lånecentral
901 78 UMEÅ

Enhetschef:

Madelein Enström
Tel: 090-16 33 39; 070-567 33 34
E-post: madelein.enstrom@umea.se

Senast uppdaterad: 2016-04-12
Innehållsansvar: Anna Lundén, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Relaterat material

 Verksamhetsplan 2017

 Dialogmöte 2016 - minnesanteckningar

 Verksamhetsplan 2016 

 Verksamhetsberättelse 2015 

Sveriges nationalbibliotek