Sveriges depåbibliotek och lånecentral

Sveriges depåbibliotek och lånecentral

Sveriges depåbibliotek och lånecentral finns i Umeå och är hela Sveriges lånecentral och dessutom nationellt kompetenscenter i utvecklingen av Libris för alla typer av bibliotek, kompletterande mediaförsörjning och andra frågor som rör samlingar.

De tillhandahåller bland annat spetstjänster kring fjärrlån, det vill säga sådana tjänster som de enskilda kommunala biblioteken eller läns- och regionbiblioteken inte har resurser att hantera själva.

Uppdrag 2016-2018

1) Driva och utveckla depåbibliotek enligt beslutad förvärvsplan.

2) Tillhandahålla spetstjänster kring fjärrlån, det vill säga sådana tjänster som inte de enskilda biblioteken eller läns-/regionbiblioteken har resurser att hantera själva.

3) Utveckla arbetsmodellen för att ge konsultativt stöd och kompetensutveckling inom katalogisering i Libris.

4) Metodutveckling, konsultativt stöd och kompetensutveckling inom kompletterande medieförsörjning.

 

Postadress:

Sveriges depåbibliotek och lånecentral
901 78 UMEÅ

Enhetschef:

Magdalena Sjöström 
Tel: 090-16 33 65
E-post: magdalena.sjostrom@umea.se

Senast uppdaterad: 2018-01-31
Innehållsansvar: Anna Lundén, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Dokumentation

 Verksamhetsplan 2018

 Dialogmöte 2017 - minnesanteckningar

 Verksamhetsplan 2017

 Verksamhetsberättelse 2016

 Dialogmöte 2016 - minnesanteckningar

 Verksamhetsplan 2016 

 Verksamhetsberättelse 2015 

Sveriges nationalbibliotek