KB:s partners

Sedan 2013 har KB utsett partnerbibliotek inom det nationella utvecklings- och samverkansuppdraget (5 § i förordningen 2013:1050). 2016 inleds en ny period som sträcker sig fram till och med 2018. Partnerbibliotekens uppdrag kopplas till KB:s uppdrag att främja utveckling och samverkan inom biblioteksområdet.

Partnerbiblioteken bidrar med spetstjänster som har nationell bäring och med kompetens som inte är möjlig att upprätthålla lokalt och regionalt på folk-, gymnasie- eller läns/regionbibliotek.

Sveriges depåbibliotek och lånecentral är KB:s partner och nationellt kompetenscenter i utvecklingen av Libris för alla typer av bibliotek, kompletterande medieförsörjning, samlingar och digitaliseringsfrågor.

Internationella biblioteket är KB:s partner och nationellt kompetenscenter för folk- och skolbibliotek när det gäller mångspråkig media. 

Malmö stadsbibliotek är KB:s partner i att utveckla nationella webbtjänster för folk- och skolbibliotek. 

Senast uppdaterad: 2017-07-06
Innehållsansvar: Anna Lundén, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Relaterad information

 Rutiner för samråd och styrning 2016-2018

 Årscykel

Sveriges nationalbibliotek