KB:s partners

Sedan 2013 har KB utsett partnerbibliotek inom det nationella utvecklings- och samverkansuppdraget (5§ i förordningen 2013:1050). 2016 inleds en ny period som sträcker sig fram till och med 2018. Under denna period är Sveriges depåbibliotek och lånecentral och Internationella biblioteket KB:s partners. Dessutom har Malmö stadsbibliotek ett fortsatt uppdrag att driva tjänsten Bibblan svarar.

Partnerbiblioteken bidrar med spetstjänster som har nationell bäring och med kompetens som inte är möjlig att upprätthålla lokalt och regionalt på folk-, gymnasie- eller läns/ regionbibliotek.

Sveriges depåbibliotek och lånecentral är KB:s partner och nationellt kompetenscenter i utvecklingen av Libris för alla typer av bibliotek, kompletterande medieförsörjning, samlingar och digitaliseringsfrågor.

Internationella biblioteket är KB:s partner och nationellt kompetenscenter för folk- och skolbibliotek när det gäller mångspråkig media. 

Bibblan svarar  - en nationell virtuell svarstjänsten som Malmö stadsbibliotek  har drift- och utvecklingsansvar för. Uppdraget är kopplat till KB:s uppdrag att främja och samordna utveckling inom biblioteksområdet.

Senast uppdaterad: 2016-04-12
Innehållsansvar: Anna Lundén, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Relaterad information

 Rutiner för samråd och styrning 2016-2018

Sveriges nationalbibliotek