RDA-kommittén

Kommitténs roll är att vara rådgivande och utgöra ett stöd för Kungliga bibliotekets beslut i frågor som rör RDA.


Foto:Lina Löfström Baker

Medlemmar:

 • Lia Fallenius, Stockholms universitetsbibliotek
 • Daniel Flood, Norrköpings stadsbibliotek
 • Anneli Fredriksson, Umeå universitetsbibliotek
 • Katarina Granath, Kungälvs stadsbibliotek
 • Magnus Holmqvist, BTJ
 • Pär Johansson, Musik- och teaterbiblioteket
 • Cecilia Kaiserfeld, Lunds universitetsbibliotek
 • Charlotta Kleijn, Myndigheten för tillgängliga medier
 • Anne Odenbring, Uppsala universitetsbibliotek
 • Katarina Synnermark, Kungliga biblioteket (RDA-redaktionen)
 • Olle Johansson, Kungliga biblioteket (RDA-redaktionen) 

Minnesanteckningar från RDA-kommitténs möten
 

pdf Minnesanteckningar 2018-10-01  Nytt!

 

pdf Minnesanteckningar 2018-06-12 

Bilagor:

pdf RDA Registry

pdf Presentationer RSC

  

pdf Minnesanteckningar 2018-03-19


pdf Minnesanteckningar 2017-12-12

Bilagor:

pdf RDA i Sverige (presentation)

pdf FRBR - några specialfall (presentation)

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad: 2018-11-12

Sveriges nationalbibliotek