Öppen tillgång till vetenskapliga publikationer

Gruppens huvudsakliga arbete består i att stödja KB som samordnande myndighet för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer, med fokus på att bidra i arbetet med utredningar inom området.

 

 

 

 

 

 Ordförande

 • Astrid Söderbergh Widding, Stockholms universitet

Ledamöter

 • Jonas Gilbert, Södertörns högskola
 • Jens Hjerling-Leffler, Sveriges unga akademi
 • Ericka Johnson, Sveriges unga akademi
 • Gun Larsson, Vitterhetsakademien
 • Britta Lövgren, Riksbankens jubileumsfond
 • Lisbeth Söderqvist, Vetenskapsrådet
 • Mats Viberg, Chalmers
 • Wilhelm Widmark, Stockholms universitet
 • Beate Eellend, KB, sekreterare
 • Camilla Smith, KB, adjungerad
Senast uppdaterad: 2017-02-07
Innehållsansvar: Beta Eellend, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Kommande möten 2017:

27 mars

31 maj

6 september

28 november

 

Minnesanteckningar: 

 

Sveriges nationalbibliotek