Metadata

Gruppens uppgift på ett övergripande plan blir att stödja och ge input till det praktiska arbete och de strategiska diskussioner kring metadata som förs på KB.

Det kan gälla frågor om samnyttjande (inkl. auktoritetsinformation), standarder och praxis för metadatahantering, klassifikation och ämnesord, länkade data, metadata inom digitalisering och digitalt bevarande, metadata från utgivare/distributörer, för hantering av data på olika språk och skriftarter och övriga metadatafrågor som berör verksamhet och system på bibliotek.

 

Ordförande

 • Vakant

Ledamöter

 • Krister Andreasson, Mölndals stadsbibliotek
 • Lisbeth Byström, MTM
 • Lena Hagberg, Stockholms universitet
 • Helena Lindblom, Umeå universitet
 • Anna Lindqvist, Stockholms stadsbibliotek
 • Lars Nordesjö, Karolinska institutet
 • Anders Renman, FMV, Försvarets materielverk
 • Marianne Svanberg, Luleå tekniska universitet
 • Astrid Wolff Feychting, Umeå stadsbibliotek
 • Stina Degerstedt, KB, sekreterare
 • Marika Holmblad, KB, adjungerad
 • Miriam Björkhem, KB, adjungerad

Senast uppdaterad: 2017-03-08
Innehållsansvar: Stina Degerstedt, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Kommande möten:
17 maj 2018 (SUB, Sthlm)

Aktuell dagordning:

 17 maj 2018

Minnesanteckningar: 

 8 apr 2016

 20 sep 2016

 18 nov 2016

 2 feb 2017

 25 apr 2017 

 21 sep 2017 

 23 nov 2017

 8 mar 2018

 17 maj 2018

 

Sveriges nationalbibliotek