Metadata

Gruppens uppgift på ett övergripande plan blir att stödja och ge input till det praktiska arbete och de strategiska diskussioner kring metadata som förs på KB.

Det kan gälla frågor om samnyttjande (inkl. auktoritetsinformation), standarder och praxis för metadatahantering, klassifikation och ämnesord, länkade data, metadata inom digitalisering och digitalt bevarande, metadata från utgivare/distributörer, för hantering av data på olika språk och skriftarter och övriga metadatafrågor som berör verksamhet och system på bibliotek.

 

Ordförande

 • Magnus Velander, Mälardalens högskola

Ledamöter

 • Krister Andreasson, Mölndals stadsbibliotek
 • Lisbeth Byström, MTM
 • Lena Hagberg, Stockholms universitet
 • Helena Lindblom, Umeå universitet
 • Lars Nordesjö, Karolinska institutet
 • Anders Renman, FMV, Försvarets materielverk
 • Marianne Svanberg, Luleå stadsbibliotek
 • Karl Tännerus, Uppsala stadsbibliotek
 • Stina Degerstedt, KB, sekreterare
 • Marika Holmblad, KB, adjungerad
 • Miriam Säfström, KB, adjungerad

Senast uppdaterad: 2017-03-08
Innehållsansvar: Stina Degerstedt, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Kommande möten:
25 apr, KB, Stockholm
21 sep
23 nov

Aktuell dagordning:

 25 apr 2017  

Minnesanteckningar:

 8 apr 2016

 20 sep 2016

 18 nov 2016

 2 feb 2017

 

 

Sveriges nationalbibliotek