Metadata

KB har beslutat att gruppen Metadata ska avslutas i och med halvårsskiftet juni/juli 2018. Skälet till det beslutet framgår av de båda dokumenten under Övrigt i högerspalten.

Gruppens uppgift på ett övergripande plan har varit att stödja och ge input till det praktiska arbete och de strategiska diskussioner kring metadata som förs på KB. En fråga som gruppen valde att prioritera var ämnesbeskrivning, hur detta hanteras på biblioteken idag och hur arbetet med ämnesord och klassificering skulle kunna utvecklas för att bättre tillmötesgå användarnas behov. En rapport från det arbetet finns att läsa här.

 

Ordförande

 • Vakant

Ledamöter

 • Krister Andréason, Mölndals stadsbibliotek
 • Lisbeth Byström, MTM
 • Lena Hagberg, Stockholms universitet
 • Helena Lindblom, Umeå universitet
 • Anna Lindqvist, Stockholms stadsbibliotek
 • Lars Nordesjö, Karolinska institutet
 • Anders Renman, FMV, Försvarets materielverk
 • Marianne Svanberg, Luleå tekniska universitet
 • Astrid Wolff Feychting, Umeå stadsbibliotek
 • Stina Degerstedt, KB, sekreterare
 • Marika Holmblad, KB, adjungerad
 • Miriam Björkhem, KB, adjungerad

Senast uppdaterad: 2017-03-08
Innehållsansvar: Stina Degerstedt, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Rapporter:
 Ämnesbeskrivning. Rapport från en workshop...

Minnesanteckningar: 

 8 apr 2016

 20 sep 2016

 18 nov 2016

 2 feb 2017

 25 apr 2017 

 21 sep 2017 

 23 nov 2017

 8 mar 2018

 17 maj 2018 

Övrigt: 

 Beslut om avslut av gruppen

 Underlag till beslutet om avslut

Sveriges nationalbibliotek