Kvalitetsdialog

KB, den regionala biblioteksverksamheten och den kommunala nivån samverkar kring uppdraget i bibliotekslagens 18:e paragraf att följa upp hur de biblioteksplaner som antagits av kommuner och landsting har utformats och hur de används.

Representanter per län eller region

Mer information om Kvalitetsdialog.

Senast uppdaterad: 2017-02-08
Innehållsansvar: Elisabet Rundqvist, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Kommande möten:

8 februari - strategigruppen

Minnesanteckningar:

Alla minnesanteckningar finns här.

Sveriges nationalbibliotek