Bibliotekssamverkan

Välkommen till KB:s webbsidor om bibliotekssamverkan! Under 2018 pågår ett arbete med att ta fram en helt ny sajt för området. Fram tills den är färdig hittar du all information via den här sidan.

Bibliotekssamverkan. Foto: Elisabet Ahlqvist 

KB ska ha en nationell överblick över och främja samverkan inom det allmänna biblioteksväsendet i enlighet med 18 § bibliotekslagen.
KB ska tillhandahålla informationssystem och verka för utveckling och samordning av digitala tjänster inom det allmänna biblioteksväsendet.

Nationell biblioteksstrategi

KB har fått i uppdrag av regeringen att ta fram en nationell biblioteksstrategi. Uppdraget sträcker sig fram till 2018.

Mer information finns på nationell biblioteksstrategis blogg

Biblioteksstatistik

Varje år samlar KB in och sammanställer Sveriges officiella biblioteksstatistik.

Följ arbetet på vår statistikblogg

Libris

KB ansvarar för drift och utveckling av Libris nationella bibliotekssystem. Verksamheten bygger på samverkan mellan de deltagande biblioteken.

Läs mer på Libris informationssidor 

Katalogisering

Katalogisatörens verktygslåda innehåller anvisningar och riktlinjer för auktoritetsarbete och katalogisering i Libris samkatalog. För bibliotek som använder den nya standarden RDA finns en sajt med särskilda anvisningar.

Gå till Katalogisatörens verktygslåda
Gå till Anvisningar för katalogisering (RDA)

Kurser och konferenser

Varje år ordnar KB ett flertal kurser och konferenser inom biblioteksområdet.

Ta del av KB:s kalendarium

 

Senast uppdaterad: 2018-10-12
Innehållsansvar: Anna Lundén, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Följ våra bloggar

Sveriges nationalbibliotek