Bibliotekssamverkan

Bibliotekssamverkan. Foto: Elisabet Ahlqvist

Kungl.biblioteket har fått i uppdrag att ta fram förslag till en nationell biblioteksstrategi. Strategin ska bygga på långsiktig vilja att behålla och utveckla biblioteksverksamheten i Sverige och ge svar på bibliotekens roll i samhället, användarnas behov, nya medier, teknisk utveckling, nationell infrastruktur med mera.

Uppdraget sträcker sig fram till 2018. För mer information om arbetet se:

Nationell biblioteksstrategi 

Pressmeddelande nationell biblioteksstrategi

Pressmeddelande Erik Fichtelius - samordnare för nationell biblioteksstrategi

Pressmeddelande regeringens webb

Kungl. biblioteket har ett samordnings- och utvecklingsansvar för hela den svenska bibliotekssektorn. Uppdraget innebär bland annat att utöva nationell överblick, att främja samordning, att fördela bidrag och att samla in statistik.

Vi arbetar med nationell samordning för offentligt finansierade bibliotek i Sverige och bidrar till att förbättra och effektivisera informationsförsörjningen till högre utbildning och forskning. Vi arbetar aktivt med utvecklingsfrågor i samverkan med externa aktörer.

Senast uppdaterad: 2015-11-06
Innehållsansvar: Anna Lundén, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Relaterad information

 
Läs mer om vårt arbete på:

 

Sveriges nationalbibliotek