Bibliotekschefskonferensen 16-17 november 2016

 

Tid: 16-17 november 2016
Föreläsare:
Plats: Stockholm
Anmälan:
Program: Program

Bibliotekschefskonferensen 2016

Kungliga bibliotekets bibliotekschefskonferens kommer i år att hållas den 16-17 november.

Bibliotekschefskonferensen är en årlig sammankomst för alla chefer för offentliga bibliotek och ett led i KB:s nationella samverkansuppdrag. Evenemanget vänder sig till bibliotekschefer från alla bibliotekskategorier och andra berörda samarbetsorganisationer.

Information om innehåll, plats, tider och anmälan kommer att publiceras i juni 2016.

Kontaktperson
Karl Isaksson, Nationell bibliotekssamverkan, Kungliga biblioteket
Tel 010-709 36 34, e-post enligt fornamn.mellannamnefternamn@kb.se

 

Sveriges nationalbibliotek