Bibliotekschefskonferensen 16-17 november 2016

 

Tid: 16-17 november 2016
Föreläsare:
Plats: Stockholm
Anmälan: Till anmälan
Program: Program

Ledarskap för biblioteksutveckling

KB:s bibliotekschefskonferens 16-17 november 2016


Varmt välkommen till KB:s bibliotekschefskonferens 2016!

Bibliotekschefskonferensen är en årlig sammankomst för alla chefer för offentliga bibliotek och en del av KB:s nationella samverkansuppdrag. Evenemanget vänder sig till bibliotekschefer från alla bibliotekskategorier och andra berörda samarbetsorganisationer.

Temat för årets konferens är ledarskap för biblioteksutveckling.

Mingelkväll 16 november

Konferensen inleds med ett mingel inne i Kungliga biblioteket i Humlegården, onsdagen den 16 november kl. 18:30. Mingla, träffa kollegor och prata om senaste nytt eller gamla minnen från biblioteksbranschen.

Program 17 november

Vi fortsätter sedan på torsdagen den 17 november i Garnisonen på Karlavägen 100. Moderator är KB:s kommunikations­strateg Peter Axelsson som lotsar oss genom en välfylld dag. Riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg inleder konferensen. Därefter pratar Erik Fichtelius, KB:s samordnare för uppdraget nationell bibliotekstrategi.

Förmiddagen ägnas sedan åt en paneldiskussion med företrädare för tre bibliotekstyper – universitets-/högskolebibliotek, specialbibliotek, resp. folkbibliotek – som pratar om sina erfarenheter och tankar kring årets tema - Ledarskap för biblioteksutveckling.

Eftermiddagen inleds med en knytkonferens i miniformat. Syftet är att de chefer som har intressanta erfarenheter och projekt delar med sig så att deltagarna får ökad kunskap om varandras verksamheter, vad som händer i omvärlden och inspiration att ta med hem till sitt bibliotek.

      Vill du anmäla en punkt för att dela med dig
      av dina erfarenheter och projekt:
anmäl det här.

 

Därefter följer en omgång med fyra parallella valbara seminarier:

  • Nationell biblioteksstrategi
    Nationell biblioteksstrategi presenterar och diskuterar den rapport Borås bibliotekshögskola har genomfört angående bibliotekchefers organisatoriska placering. Margareta Lundberg-Rodin intervjuas.
  • E-boksprojektet
  • Utvecklingslinje: Koha
  • Utvecklingslinje: Licenser och OA

Avslutning

Dagen avslutas med en inspirationsföreläsning av Robert Darnton, professor emeritus i historia, tidigare chefsbibliotekarie för Harvard University Library.

Datum, tid och plats

Mingel inkl. dryck och lättare tilltugg (snittar eller dylikt, obs! ej middag)
Onsdagen 16 november 2016, klockan 18.30-20.30
Plats: Kungliga biblioteket, Humlegården

Konferens
Torsdagen 17 november 2016, klockan 10.00-16.30
(kaffe/registrering från 9:15)
Plats: Garnisonen Konferens, Karlavägen 100

Anmälan och information
Information, detaljerat program och möjlighet till anmälan kommer att finnas på KB:s webb fr.o.m. 15 augusti 2016.

Kostnad
1500 kr, som faktureras efter konferensen.

Kontaktperson
Karl Isaksson, Nationell bibliotekssamverkan, Kungliga biblioteket
Tel. 010-709 36 34, e-post enligt fornamn.efternamn@kb.se

 

Sveriges nationalbibliotek