2017-03-03

​Svensk folkbildningshistoria tillgängliggörs för forskning

Nu finns tidningen Reformatorn tillgänglig i Kungliga bibliotekets (KB) digitala tidningstjänst. Tidningen gavs ut av IOGT, Godtemplarorden 1887–1965 och var ett viktigt organ för nykterhetsrörelsen och folkbildningsarbetet.

Sidhuvud från tidningen Reformatorn, 1888.

Det var i Reformatorn som Oscar Olsson, ”studiecirkelns fader”, 1902 presenterade sin idé om studiecirklar – en metod som fortfarande lockar närmare 700 000 personer över hela landet.

Under våren digitaliseras tidningen och tillgängliggörs i KB:s tidningstjänst för alla som vill studera svensk folkrörelsehistoria. Redan nu har drygt 4000 sidor av totalt cirka 40 000 sidor skannats in. Digitaliseringen har möjliggjorts av finansiering från studieförbundet NBV, Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet och IOGT-NTO.

– Den svenska folkbildningen växte fram inom nykterhetsrörelsen. Vi vill på detta sätt möjliggöra såväl forskning som folkbildning kring rörelsens idéfrågor och historia, säger NBV:s förbundsrektor Åke Marcusson.

Riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg säger att Reformatorn är ett värdefullt bidrag till KB:s digitala tidningstjänst:

– Tidningen innehåller till exempel nyheter och notiser om de logebibliotek som växte fram inom nykterhetsrörelsen och som är en viktig del av den svenska bibliotekshistorien. Vi är mycket glada över NBV:s stöd för att tillgängliggöra det här materialet, säger riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg.

Reformatorn går att hitta via ​tidningar.kb.se. Där finns även äldre dagstidningar, helt fria att läsa och ladda ner.

Mer information


Jonas Ahlberg, projektledare, KB
jonas.ahlberg@kb.se
​070-007 35 00

Åke Marcusson, förbundsrektor, NBV
ake.marcusson@nbv.se
​​​0073-372 63 01

Innehållsansvar: Anette Lindh, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Fakta: tidningar.kb.se

I tidningstjänsten finns i stort sett alla nummer av flera svenska dagstidningar. Artiklar som är äldre än 115 år går att se i sin helhet på nätet. Av upphovsrättsliga skäl måstes nyare artiklar läsas i KB:s lokaler i Humlegården i Stockholm. Däremot går det, oavsett var du befinner dig, att göra fritextsökningar även i det nyare materialet.

KB lägger löpande till nya svenska lokaltidningar, allt eftersom de digitaliseras.

Sveriges nationalbibliotek