2017-10-26

Lars Ilshammar leder arkivutredningen

Regeringen har vid sitt sammanträde 26 oktober beslutat om kommittédirektiv för utredningen ”Översyn av arkivområdet”. Arbetet kommer att ledas av Lars Ilshammar som till vardags är biträdande riksbibliotekarie.

Lars Ilshammar

Lars Ilshammar, biträdande riksbibliotekarie på KB.

Läs mer om Arkivutredningen här.

Innehållsansvar: Eric Eskilsson , e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek