2017-07-06

KB digitaliserar kortkataloger

- och öppnar dörrar till äldre material

Kungliga biblioteket (KB) har digitaliserat ytterligare fem av sina gamla kortkataloger. Det innebär att mer av bibliotekets äldre material nu går att söka fram online.

Kortkataloger
Foto: Jens Gustavsson

Det mesta av KB:s material går att hitta via söktjänsten ​Regina. Men en del äldre material finns bara i våra fysiska kortkataloger. Länge har användaren behövt komma till KB för att bläddra bland korten – nu är flera av katalogerna sökbara i tjänsten Digitaliserade kortkataloger.

Det här är våra nya digitaliserade kataloger:

Handskriftsamlingens nominalkatalog: Alfabetisk katalog över de äldre delarna av KB:s handskriftssamling.

Okatalogiserat tryck: Alfabetisk katalog över institutioner, organisationer och föreningar som finns i KB:s vardagstryckssamling*.

Olof Liljesons skivsamling: Svenska och utländska inspelningar utgivna 1899–1952, samt skivsamlaren Olof Liljesons egna upptagningar på lackskivor av radioprogram och privat material 1938–1948.

Roggebiblioteket: Katalog över bland annat teologi, klassiska verk samt medicinsk och naturvetenskaplig litteratur.

Skillingtryckskatalogen: Katalog över skillingtryck (visor).

Sedan tidigare går det även att söka i följande kortkataloger:

Musikkatalogen: Katalog över bland annat musiktryck.

Plåten: Tryckt material utkommet fram till och med 1955.

*Vardagstryck är KB:s namn på så kallade efemära (”kortlivade, tillfälliga, flyktiga”) trycksaker, till exempel affischer, årsredovisningar, skolkataloger, taxeringskalendrar, teaterprogram, telefonkataloger och företagsreklam.

Innehållsansvar: Amit Rathod, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Kontaktinformation

För mer information, kontakta:

Amit.Rathod@kb.se
Projektledare, digitalisering av kortkataloger
070-007 33 20

Sveriges nationalbibliotek