2017-07-12

Biblis nummer 78 ute nu

Kvartalstidskriften för bokvänner

Sommarnumret av Biblis: Kvartalstidskrift för bokvänner har kommit, ett fullmatat temanummer om boksamlande och boksamlare. Tidskriften utges av Kungliga bibliotekets vänförening Biblis.

Innehåll Biblis 78


Samlarna
Jakob Christensson

I en boksamlares ögon – Stenciler och linoleum. Form och bild i Metamorfos lyrikserie
Johan Mannerheim

Att göra slag i saken
Anita Ankarcrona

Vad vore livet utan böcker
Björn Dal

Dissertationssamlandets epok. Några kommentarer till en bok­auktionskatalog
Erik Hamberg

Boksamlandet. Nytta, hobby eller diagnos?
Gunnar Broberg

Om exlibris
Jakob Christensson

Bokarkeologen
Peter Bodén

Carolina Rediviva i urval och utdrag. Ett montage till 200­-årsminnet av första spadtaget
Peter Ejewall

Nyheter & Noterat


Magdalena Gram om Sällskapet De 17: En inblick i de första 130 åren

NordNytt

Samtal med Peder Tamm

Läs tidningen!

Tre av artiklarna kan laddas ner som fulltext och du hittar dom här.

Innehållsansvar: Eric Eskilsson , e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Mer om föreningen

Biblis på Facebook

Omslag nr 78

 Biblis 78 framsida

Sveriges nationalbibliotek