2016-12-28

Biblis nr 76 ute nu

Kvartalstidskriften för bokvänner

Nu kommer vinternumret av Biblis: Kvartalstidskrift för bokvänner. Biblis nr 76 distribueras under mellandagarna tillsammans med Föreningen Biblis julgåva 2016. Tidskriften utges av Kungliga bibliotekets vänförening Biblis.

Innehåll Biblis 76

Det nya lärandet och typografins utveckling 1470–1530
Håkan Lindström

Svensk tryckfrihet började för 250 år sedan med 1766 års TF
Johan Hirschfeldt

Qvinnan och kvinnan inom litteraturen: Något om våra första kvinnobibliografier
Olof Kåhrström

Förlaget Folket i Bild för bibliofiler: Konst och dikt i Ivar Öhmans antologier
Gunnel Furuland

Peter Mendelsund: Bokomslag

Shaftesbury på svenska: Moralisterna, Richard Hejll och översättandets konst
Karl Axelsson

Botanik i Åbo på 1600-talet: Elias Tillandz
Panu Turunen

Hjärna, trivium och natur
Mårten Rasch

Runor som blindskrift: Konstförvanten Carl Isaac Fahlgrén
Sten Gustavsson

Nyheter & Noterat


Tomas Lappalainen recenserar Leoparden och Berättelser av Giuseppe Tomasi di Lampedusa

Anna Wolodarski recenserar Mellan evighet och vardag: Lunds domkyrkas martyrologium

NordNytt

Carina Broman rapporterar om snabel-a i gamla stilprovskataloger

Läs tidningen!

Tre av artiklarna från senaste numret går att ladda ner i fulltext.

Innehållsansvar: Peter Axelsson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Mer om föreningen

Biblis på Facebook

Omslag nr 76


Klicka på bilden för att se den i större format.

Sveriges nationalbibliotek