2016-04-11

Forskning om science fiction-fanzines får årets Klemmingstipendium

Jerry Määttä, fil.dr i litteraturvetenskap, har beviljats årets Klemmingstipendium på 50 000 kr. Han får stipendiet för sitt projekt "Svenska science fiction-fanzines, ca 1970–1990: bibliografi, funktioner, uttrycksformer".

Jerry Määttä.

Motiveringen lyder: "En vetenskapligt stringent ansökan med realistisk plan för genomförandet rörande en spännande och underutnyttjad materialkategori som förtjänar ökad uppmärksamhet."

Ett fanzine är en enkelt framställd amatörpublikation som i första hand är tänkt för en liten läsekrets med ett gemensamt, men i allmänhetens ögon smalt intresse. Årets Klemmingstipendiat Jerry Määttä studerar de svenska science fiction-fanzinens särart, funktioner och uttrycksformer.

Projektet är tänkt att resultera i en bibliografi över de viktigaste svenska science fiction-fanzinen från 1970- och 1980-talet. Syftet är även att studera fanzinen som ett uttryck för en fördigital gemenskap (community) liknande den som digitala medier (e-postlistor, webbforum och sociala medier) senare lanserade för en bredare allmänhet.

Ansökningarna i årets utlysning har bedömts av docent Erika Kihlman, Stockholms universitet, tf. avdelningschef Miriam Nauri, KB, samt docent Jonas Nordin, KB.

Foto: Mikael Wallerstedt

Innehållsansvar: Anette Lindh, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Klemmingstipendiet

Klemmingstipendiet ska möjliggöra forskning och studier inom områdena bibliografi och svensk bok- och bibliotekshistoria, dock med visst företräde för forskning och studier i anslutning till Kungliga bibliotekets samlingar.

Sveriges nationalbibliotek