2015-11-25

Stulna kulturföremål finansierar terrorism

I en debattartikel i Svenska Dagbladet den 25 november manar representanter för flera myndigheter till försiktighet med att köpa eller sälja kulturföremål.

Debattörerna, däribland riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg, uppmanar alla att inte handla med okända kulturföremål.

”Fruktansvärda brott mot mänskligheten sker i Syrien och Irak. Människor tas till fånga, mördas och flyr för sina liv. Även kulturarvet är en del i konflikten. Unescos världsarv sprängs av Islamiska staten (IS) medan kulturföremål förs ut ur landet för att omsättas på en internationell marknad. Handeln bidrar inte bara till att beröva mänskligheten sin historia utan också till att finansiera terror¬verksamhet”, skriver debattörerna.

Läs hela debattartikeln här.

Innehållsansvar: Peter Axelsson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek