2015-11-18

Bortom förlägenheten

Ny antologi om bibliotekariens pedagogiska roll släpps i dagarna.

Antologin Bortom förlägenheten – bibliotekariens pedagogiska roll i utveckling består av en brokig skara personliga texter som tillsammans ger en bild av utvecklingen på området inom bibliotekssektorn under mer än 50 år.

Genom dessa texter ges vi möjligheten att få syn på alla de många likheter som finns mellan oss som jobbar med bibliotek – oavsett stadium, bibliotekstyp, tid och rum.

Foto: Jens Östman
Foto: Jens Östman

Innehållsansvar: Elin Lucassi, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Ladda ner antologin!

Bortom förlägenheten – bibliotekariens pedagogiska roll i utveckling
Lågupplöst .pdf 1,7 MB
Högupplöst .pdf 12,6 MB

Sveriges nationalbibliotek