2014-06-27

Ny söktjänst för digitaliserade dagstidningar

KB lanserar betaversion av ny söktjänst för digitaliserade dagstidningar.

I höst lanserar KB sin nya tjänst som gör det möjligt att fritextsöka i inskannade dagstidningar. Tidigare har alla dagstidningar mikrofilmats men från 2014 skannas de istället. Som en del i det arbetet har vi utvecklat en ny tjänst för visning av det digitaliserade materialet och under sommaren beta-testas tjänsten. I den versionen finns hela Aftonbladets och Svenska dagbladets utgivning, från mitten av 1800-talet fram till i dag.

Materialet i söktjänsten kommer att omfatta svenska dagstidningar från 2014 och framåt. Därutöver finns äldre tidningsmaterial som redan är digitaliserat. Under testperioden i sommar är endast Aftonbladet och Svenska dagbladet tillgängliga. Material nyare än 150 år är upphovsrättskyddat och kan endast läsas vid speciella sökstationer på KB. För att hjälpa användaren med förberedande arbete utanför KB är det möjligt att söka och se maskade artiklar där endast några ord visas. Utifrån den sökningen går det att markera favoritartiklar som kan öppnas och läsas i sin helhet på KB.

Material som är äldre än 150 år går självklart att se i sin helhet även utanför KB. Genom söktjänsten kan användarna hitta specifika artiklar utan att veta när de publicerades eftersom det går att fritextsöka direkt i tidningstexterna. Det går också att filtrera sökningen på bland annat tid och källa.

Under sommaren finns testversionen tillgänglig på KB och på http://tidningar.kb.se

Mer information om söktjänsten: http://www.kb.se/aktuellt/nyheter/2014/KB-satsar-pa-dagstidningar/

Innehållsansvar: Peter Axelsson, Torsten Johansson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek