2014-02-14

KB tecknar avtal om öppen licens

Data från den nationella bibliotekskatalogen Libris blir öppna för andra aktörer att återanvända och bygga vidare på.

KB tecknar avtal med OCLC, ett världsompännande biblioteksnätverk, om öppen licens enligt Creative Commons (CC0). Överenskommelsen innebär att data från den nationella bibliotekskatalogen Libris blir öppna för andra aktörer att återanvända och bygga vidare på.

Viss information kan av upphovsrättsliga skäl inte göras fritt tillgänglig (det gäller t.ex. omslagsbilder). Annars ger CC0-licensen ett mer heltäckande stöd, både för bibliotek som katalogiserar i Libris, och för de aktörer som vill återanvända och/eller bygga tjänster på Librisdata.

KB har tidigare motsvarande överenskommelse med Library of Congress och tre europeiska nationalbibliotek, British Library, Bibliothèque nationale och Deutsche Bibliothek.

Innehållsansvar: Maria Kadesjö, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Mer information

Librisbloggen: KB tecknar avtal med OCLC om CCo-licens

OCLC

Creative Commons: Public Domain (CC0 1.0)

Sveriges nationalbibliotek