2012-09-07

Gamla utredningar i nytt format

SOU från och med 1922 tillgängliga i ny tjänst.

KB lanseras nu en gemensam ingång till en komplett samling av Statens offentliga utredningar (SOU) från startåret 1922 till och med 1998.

Sedan 1922 har rapporter och betänkanden från statliga utredningar publicerats i serien Statens offentliga utredningar (SOU). Från och med 1999 finns SOU:erna tillgängligt digitalt på regeringens webbplats. För tiden innan 1999 har det hittills inte funnits någon samlad digital ingång till materialet

Pågående arbete

I nuläget finns inte alla utredningar i digital form. Skanning pågår och allt kommer att bli klart under 2014. Hela materialet består av cirka 5600 utredningar. I dagsläget är knappt 1000 av dem digitaliserade. Arbetet är det första större projektet som görs med KB:s digitaliseringsrobot. Filerna OCR-tolkas, vilket innebär att det kommer att gå att fritextsöka i texterna.

Flera ingångar

Utredningarna katalogiseras också i KB:s katalog Regina och den nationella bibliotekskatalogen LIBRIS. Det innebär att man kan söka och komma åt dem via de katalogerna. Fördelen med det nya gränssnittet är att det går att bläddra årsvis och också se titlar på utredningarna.

Fri tillgång

Utredningarna går att ladda ner från gränssnittet. De omfattas inte av upphovsrättsligt skydd eftersom det är offentligt tryck, så det är fritt att vidareanvända materialet.

Innehållsansvar: Anders Blomgren, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek