2009-12-16

Sveriges digitala bibliotek

KB, författarförbundet och förläggareföreningen har enats kring en idéskiss om digitalisering av det svenska litteraturarvet.


Den 15 december undertecknades ett unikt dokument på Kungliga biblioteket i Stockholm. Det var representanter för Sveriges författarförbund (SFF), Svenska Förläggareföreningen (SvF) och KB som enades kring en idéskiss om digitalisering av det svenska litteraturarvet.

Läs fritt på webben

Det är ett stort projekt som kommer att ta tid att förverkliga. Idén är att börja digitalisera äldre verk och tillgängliggöra dem på KB:s webb. Böcker som inte går att köpa i tryckt form eller som e-bok ska tillhandahållas fritt för läsarna.
– Det är ett ambitiöst projekt, säger Kjell Bohlund på SvF. Jag är mycket glad över det här samarbetet och den höga målsättningen.

SFF och SvF ska samarbeta med rättighetshavare och producenter och försöka lösa frågorna om upphovsrätten på ett enkelt sätt. KB ska ansvara för digitalisering av materialet och sätta upp den portal där böckerna görs tillgängliga.
– Vi är i början av en process, säger riksbibliotekarie Gunnar Sahlin, men sådana här överenskommelser stärker naturligtvis Sverige som kunskapsnation.

Börjar med 40-talet

Det digitala biblioteket ska ta vid där den marknadsdrivna utgivningen slutar. Det är därför nödvändigt att KB får ökade ekonomiska resurser, såväl genom privata som statliga initiativ, för att det digitala biblioteket ska bli verklighet.

Som ett första steg har KB, SFF och SvF bestämt att inleda ett begränsat pilotprojekt på temat fyrtiotalisterna med ett urval av lyrik, prosa och tidskrifter från Sveriges litterära 1940-tal.
Mats Söderlund på SFF tycker satsningen på fyrtiotalisterna är spännande:
– Ta en författare som Werner Aspenström till exempel. Han är värd att lyftas fram i vår tid.

Innehållsansvar: Sara Bengtzon, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

 Läs hela idéskissen

KB och författarförbundet har även undertecknat en avsiktsförklaring där det bland annat framgår vilka verk som ska ingå i pilotprojektet om fyrtiotalisterna.

 Läs avsiktsförklaringen

Sveriges nationalbibliotek