2009-11-17

Projekt Derkert på KB

Siri och Carlo Derkerts personarkiv – ett fantastisk material med stor forskningspotential.

Projekt arkiv Derkert utgår från de två personarkiven efter konstnären Siri Derkert (1888–1973) och hennes son, konstvetaren och konstpedagogen Carlo Derkert (1915–1994) som familjen donerat till KB. Syftet med projektet är att säkerställa arkiven, och göra dem tillgängliga.

KB har beviljats 865 000 kr från Riksbankens jubileumsfond och samarbetar med konstvetaren Annika Öhrner. Hon assisterade Carlo Derkert i katalogiseringen av Siri Derkerts måleri i den konstnärliga kvarlåtenskapen, och har nära samband med familjen genom sitt giftermål med Carlos son Jacob Derkert.

Ur KB:s samlingar. Foto Riwkin © Moderna museet.

Började som kubist

Siri Derkert gick Konstakademien 1904–13. Hösten 1913 flyttade hon till Paris där hon kom i kontakt med den internationella modernismen. Hennes och den finske konstnären Valle Rosenbergs (1891–1919) son Carlo föddes i Italien 1915. Hon återvände till Stockholm med en stor kollektion oljemålningar i ett kubistiskt formspråk.

År 1944 fick hon sitt genombrott i svenskt konstliv med en utställning på Stenmans salonger i Stockholm. Hennes gestaltning av Östermalmstorgs tunnelbanestation 1962–65 blev riksbekant. Siri Derkert blev från 1940-talet en alltmer offentlig konstnär. Genom sitt engagemang i konstlivet och i vänster-, kvinno- och fredsrörelserna, var hon en av tidens viktigare aktörer.

Moderna museet

Carlo Derkert var konstvetare och konstpedagog. Hans pedagogik byggde på en idé om betraktarnas aktiva medskapande i den konstnärliga upplevelsen. Han var en karismatisk berättare som till synes improviserat föreläste om konstnärer och deras verk. Senare fick han genom framträdanden i radio och tv en stor inverkan på den allmänna konstuppfattningen.

När Moderna museet öppnade 1958 skapade Derkert tillsammans med Pontus Hultén museets profil. De visade internationell konst, som till exempel popkonst och neo-realism, för första gången i Sverige. Men museet var även forum för andra modernistiska experiment som jazz, nutida musik och happenings.

Ur KB:s samlingar. Foto Riwkin © Moderna museet.

Unikt material

Personarkivet efter Siri Derkert har stor kulturhistorisk bredd. Omfånget uppskattas till 5–6 hyllmeter. Där finns drygt 3 000 brev, flera tusen bilder av konstnärens verk och ca 1 200 personbilder från konstnärens hela levnad. Särskilt kan nämnas unika tidiga kamratbilder från konstutbildningar och resor i Sverige och Europa. I bägge arkiven finns mycket intressant material även om andra aktörer i kulturlivet.

Carlo Derkerts kvarlämnade arkiv är mycket omfattande, cirka 20–25 hyllmeter. Det består av ett större antal brev, arbetsanteckningar, manuskript, fotografier, rullband, kassettband med mera. I arkivet finns även ännu laddade diabildsmagasin med konstbilder som tillsammans med föreläsningsanteckningar och bandinspelningar på ett unikt sätt dokumenterar hans pedagogiska gärning i flera kompletterande medier.

Tillgängliggörande

KB kommer att anordna och publicera seminarier kring Projekt arkiv Derkert. KB avser också att göra webbpresentationer där arkivets mediala mångfald exponeras. En annan viktig publicering av arkivet kommer att ske 2011 i samband med Moderna museets stora retrospektiva utställning med Siri Derkert.

Innehållsansvar: Ingrid Svensson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek