2009-10-14

Ökad tillgänglighet på KB

Nu bygger KB en ny anpassad entrédörr till stora läsesalen. De gamla dörrarna kommer också att fixas till.

Måndag 19 oktober börjar arbetet med att bygga en ny tillgänglighetsanpassad entrédörr till stora läsesalen. Den kommer att byggas vid den norra dörren som nu är stängd. När den nya entrén är klar kommer även nuvarande entrédörrar att renoveras och målas.

Så lite buller som möjligt

Arbetsplatsen ska byggas in i en skyddskur med täckning av plast. Bullrande arbeten som till exempel nedtagning av befintligt dörrparti och uppsättning av det nya kommer i huvudsak att göras före kl. 09.00 på morgonen.
 
Huvuddelen av arbetet kommer dock att utföras under dagtid och det kan innebära vissa störningar för såväl besökare som dem som arbetar i receptionen. En stor del av arbetet består av målning med oljefärg, så viss lukt kan komma att märkas i angränsande lokaler.

Bättre tillgänglighet

Arbetet utförs av snickare och målare som har stor vana vid att arbeta i känsliga miljöer och det beräknas pågå till slutet av november. KB vill gärna underlätta för rörelsehindrade besökare och ber om överseende för eventuella olägenheter.

Innehållsansvar: Stefan Clevström, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek