2009-04-01

Ny webb för katalogisatörer

Den 1 april öppnar kb.se en underwebb som har det självförklarande namnet Katalogisatörens verktygslåda. Klicka på länken längst ner till vänster på förstasidan.

På den nya underwebben finns de riktlinjer och anvisningar som katalogisatörerna behöver i sitt arbete. Tidigare har det i huvudsak legat under fliken Bibliotekssamverkan, men nu finns det alltså samlat. Arbetet med den nya underwebben påbörjades den 1 oktober och man har hållit tidsschemat perfekt.

Det som återstår att integrera är det som kallas LIBRIS formathandbok. Arbetet med den ska vara färdigt den 1 juli i år.

Kungl. bibliotekets uppdrag rymmer många olika delar. En viktig bit är ansvaret för den nationella bibliotekskatalogen LIBRIS och samordningen mellan landets olika forskningsbibliotek. Med den nya webben underlättar KB ytterligare för dem som arbetar inom den svenska bibliotekssektorn.

Innehållsansvar: Magdalena Svanberg, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Relaterad information

Till verktygslådan

Sveriges nationalbibliotek