2009-09-11

Nationalbibliotekarier om Googleavtalet

KB ställer sig bakom gemensamt yttrande

– Kungliga biblioteket ställer sig bakom CENL:s uppfattning om googleavtalet, säger riksbibliotekarien Gunnar Sahlin.
CENL (Conference of European National Librarians), som är den europiska organisationen för nationalbibliotekarier, antog sitt gemensamma yttrande i samband med Europeiska kommissionens hearing om Googleavtalet som hölls i Bryssel den 7 september.
CENL:s rekommendation är att kommissionen bör ha följande punkter i åtanke när ärendet behandlas:

  • De legala och affärsmässiga möjligheterna att tillgängliggöra de verk som Google skannat in bör underlättas på ett sätt att de anpassas till rättighetsinnehavarna och Europas medborgare.
  • Det ekonomiska biståndet till europeiska digitaliseringsprojekt bör stärkas.
  • Upphovsrättslagarna bör anpassas på ett sätt som passar i kunskapssamhället.

KB har höga ambitioner att digitalisera material i stor skala men rättighetsfrågorna är avgörande för att materialet skall kunna tillgängliggöras.
– Vi ställer stora förhoppningar till att upphovsrättsutredningen, som pågår under professor Jan Roséns ledning, kan lösa dessa problem, säger Gunnar Sahlin.
– KB:s strävan är att öka tillgängligheten till sina och andra nationalbiblioteks samlingar och öka samarbetet över gränserna, säger Gunnar Sahlin.

Innehållsansvar: Sara Bengtzon, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

 CENL:s yttrande i engelskt original

Sveriges nationalbibliotek