2009-02-16

Forskningsrådet utökas

Digital kompetens tillförs

Med anledning av samgåendet mellan KB och SLBA utökas den nya myndighetens forskningsråd. När även audiovisuella medier är en del av KB:s utbud är det naturligt att också representanter för medievetenskaplig forskning ingår.

André Jansson, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Karlstads universitet, och Jan Olsson, professor i filmvetenskap vid Stockholms universitet, är företrädare för detta forskningsfält.

Eftersom KB dessutom intensivt håller på att uppgradera sin digitala profil, förstärks forskningsrådet också med sakkunniga på det informationsteknologiska området.

Docent Jussi Karlgren är språkteknolog, knuten till SICS (Swedish Institute of Computer Science), och Eva Hemmungs Wirtén är professor i biblioteks– och informationsvetenskap vid Uppsala universitet.

Med dessa fyra nya kompetenser kommer forskningsrådet stå väl rustat för att hjälpa KB med framtida forskningsfrågor.

Innehållsansvar: Sara Bengtzon, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Relaterad information

André Janssons profil

Jan Olssons profil

Sveriges nationalbibliotek