2009-12-01

EU-miljoner till digitalisering

EU satsar drygt 16 miljoner på ett utvecklingsprojekt för tidningsdigitalisering.

Riksarkivet, KB och Mittuniversitetet har startat ett projekt som de kallar Digidaily. Målet är att utveckla system och metoder som gör det möjligt att inleda en massproduktion för digitalisering av tidningar.

Riksarkivets anläggning i Ånge har en unik kompetens när det gäller digitalisering av stora mängder material. Mittuniversitetet kommer att medverka i utveckling av avancerade system för texttolkning, bildteknik med mera. Och KB har en rejäl samling tidningar, närmare bestämt cirka 110 miljoner sidor.

Stort intresse

– Just tidningar är prioriterade när det gäller digitalisering, säger Erik Siira, chef för Enheten för digital produktion vid KB. Det beror delvis på att materialet är så skört – en tidning är ju tänkt att hålla en kort tid – men det handlar också om att intresset för gamla tidningar är mycket stort hos våra användare.

EU-bidraget handlar inte om digitaliseringen i sig själv, utan om att utveckla metoderna och göra det möjligt att inom tre år få igång en verklig massdigitalisering. Medfinansiärer är även Länsstyrelsen i Västernorrland och Schibsted Sverige AB.

Innehållsansvar: Kjell Nilsson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek