2009-11-16

E-plikten ett steg närmare

Den 16 november lämnades e-pliktsutredningens betänkande till regeringen. KB är i högsta grad inblandat.

Kungl. biblioteket har länge efterlyst en lag om pliktleverans av elektroniska dokument publicerade bland annat på webben. I det nu framlagda förslaget ska KB stå för bevarandet av det som lämnas in.

Den nya lagen kan träda i kraft den 1 april 2011 och införandet sker genom ett antal övergångsbestämmelser. Först den 1 juli 2013 kan lagen träda i full kraft.

Ett steg framåt

Biträdande riksbibliotekarien Magdalena Gram på KB hälsar med glädje att betänkandet äntligen läggs fram:
– Det är ett första steg framåt och det är mycket välkommet, säger hon, men vi måste nog vara beredda att revidera lagen med jämna mellanrum. Utvecklingen går så oerhört fort.

Det är i första hand de etablerade publicisterna på nätet som ska leverera material. Det handlar exempelvis om tidningsföretag, bok- och musikförlag, radio- och TV-företag samt filmproducenter. Privata hemsidor och bloggar omfattas inte av förslaget.

Vissa frågor återstår att lösa

Lagförslaget innehåller dock vissa luckor. Ett samlat grepp uteblir bland annat när det gäller frågor om fullständighet och selektivitet i insamlingen, om KB:s automatiserade inhämtning av material på webben, och om de brännande frågorna om tillgänglighet. Väsentliga problem, kopplade till upphovsrätten och personuppgiftslagen, lämnas därmed olösta.
– Diskussionen om upphovsrätten måste hela tiden hållas igång, fortsätter Magdalena Gram. Verkligheten springer ifrån lagstiftarna med stora kliv.

KB bygger infrastruktur

Om lagförslaget går igenom har ändå ett avgörande steg tagits i riktning mot säkrande av det ständigt växande digitala kulturarvet. För att förbereda sig inför utmaningen kommer KB under de närmaste åren att bygga upp en teknisk infrastruktur och en organisation som kan hantera det digitala inflödet.

Innehållsansvar: Sara Bengtzon, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Gå till regeringens webb

Sveriges nationalbibliotek