2009-09-08

Att förmedla kulturarvet

KB samarbetar med Riksarkivet i en viktig konferens i Lund om tillgänglighet och digitalisering.

Den 15 och 16 oktober 2009 anordnar Riksarkivet i samarbete med KB en konferens i Lund med titeln Förbättra tillgången till det europeiska kulturarvet – mål och medel. Konferensen tar upp möjligheter och begränsningar med att tillhandahålla kulturarvet via Internet.

Under de två dagarna behandlas tre teman: den nya webbportalen Europeana, den sektorsövergripande samverkan mellan arkiv, bibliotek, museer och audiovisuella institutioner som nu växer fram inom EU:s medlemsstater samt den framtida utvecklingen inom digitalisering och digitalt tillgängliggörande.

Konferensen som hålls på engelska vänder sig till människor som arbetar inom ABM-sektorn (ABM står för arkiv, bibliotek och museer) och förväntas locka cirka 250 deltagare. KB skickar en stor delegation med riksbibliotekarien Gunnar Sahlin och biträdande riksbibliotekarien Magdalena Gram i spetsen.

Innehållsansvar: Håkan Färje, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Länk till Europeana

Länk till konferensen

Sveriges nationalbibliotek