2009-04-03

Affischering tillåten

Smakprov ur Paul Lipschutz affischsamling visas på KB.

Paul Lipschutz ägnade mer än femtio år av sitt liv åt sin stora passion – att samla affischer. Vid närmare 90 års ålder beslöt han sig att donera sin samling till KB. Samlingen omfattar bortåt 60 000 affischer, från slutet av 1800-talet och framåt, och innehåller verk av många kända europeiska konstnärer.

Hans samlande tog sin början efter andra världskriget. Då jobbade han som reseledare för svenska studenter som gjorde kulturella studieresor till Frankrike och Sydeuropa. Han köpte och bytte, men främst kontaktade han olika agenturer som skänkte bort affischer. Han samlade alla sorters motiv. Den enda utgångspunkten var att de skulle ha hög estetisk och konstnärlig kvalitet.

Lipschutz tvekade länge om han skulle sälja samlingen, som därmed riskerade att splittras, eller skänka den till KB. Han valde till slut det senare alternativet och affischerna kan nu lagras i ändamålsenliga lokaler och göras tillgängliga för forskning och intresserad allmänhet.

Innehållsansvar: Sara Bengtzon, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek