2009-06-18

KB representerat i TEL

Riksbibliotekarien Gunnar Sahlin invald i The European Library Management Committee

Riksbibliotekarien Gunnar Sahlin
Riksbibliotekarien Gunnar Sahlin

Riksbibliotekarien Gunnar Sahlin har valts in som skattmästare i styrelsen för The European Library Management Committee. Styrelsens uppgift är att styra arbetet för The European Library, att upprätta en långsiktig strategi för och att förvalta bibliotekets ekonomi. The European Library är en Internettjänst som tillgängliggör fysiska och digitala tjänster från 48 europeiska nationalbibliotek.

Övriga medlemmar i styrelsen är:

  • Lynne Brindley (Storbritannien) - Ordförande
  • Milagros del Corral Beltrán (Spanien) - Viceordförande
  • Marie-Christine Doffey (Schweiz) - Ledamot
  • Adolf Knoll (Tjeckien) - Ledamot
  • Zoran Krstulovic (Slovenien) - Ledamot
  • Tomasz Makowski (Polen) - Ledamot
  • Hans Petschar (Österrike) - Ledamot
  • Sreten Ugricic (Serbien) - Ledamot
Innehållsansvar: Sara Bengtzon, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek