2009-05-29

Allt fler e-böcker lånas ut

4,2 miljoner nedladdningar av e-böcker och 3,2 miljoner lån av tryckta böcker.

Att använda en e-bok är nu vanligare än att låna en tryckt bok. Antalet nedladdningar av e-böcker var förra året en miljon fler än antalet nya hemlån av tryckta böcker. Den prognos från 2007 som pekade mot ett trendbrott angående antalet lån och användningen av e-böcker har därmed infriats!

Mer pengar läggs på e-resurser

Det är forskningsbibliotekens ökade strategiska satsningar på inköp och hantering av elektroniska resurser under de senaste åren som nu resulterar i att användningen av alla typer av elektroniska resurser ökar markant på lärosätena. Av det totala förvärvsanslaget 2008 använde biblioteken 72 procent till inköp av databaser, elektroniska tidskrifter och e-böcker

Innehållsansvar: Sara Bengtzon, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Relaterad information

Statistik för forskningsbibliotek

Sveriges nationalbibliotek