Nationella strategins omvärldsrapport

Tid: 13 september 2017, klockan 13.00-17.00
Föreläsare:
Plats: Aula Magna, Stockholms universitet

Kungliga biblioteket har fått regeringens uppdrag att ta fram en nationell biblioteksstrategi. Ett deluppdrag är att ta fram en fördjupad omvärldsanalys av biblioteksområdet. Under våren och sommaren pågår arbetet med att ta fram rapporten och ett tiotal skribenter är kontrakterade. Rapporten kommer att presenteras onsdagen den 13 september ca 13.00 – 17.00 vid ett arrangemang i Aula Magna, Stockholms universitet, Stockholm. Eftermiddagen kommer preliminärt att livesändas. 

Boka in eftermiddagen redan nu i er kalender. Mer information kommer. 

KB genomför normalt en Bibliotekschefskonferens varje år i november. I år lägger vi all kraft på omvärldseftermiddagen den 13 september dit vi naturligtvis gärna ser många bibliotekschefer i publiken. Något separat bibliotekschefskonferens arrangeras därför inte i år.  

De tio skribenterna är:

Karolina Andersdotter, handläggare IFLA, som skriver om Globala utmaningar.
Fredrik Holmström, ekonom SKL, om Demografi.
Brit Stakston, mediestrateg, om Digitaliseringen och medieutvecklingen.
Carlos Rojas, samhällsanalytiker, om Migration och språklig mångfald.
Andreas Fejes, professor Linköpings universitet, om Livslångt lärande.
Beate Eellend, samordnare KB, om Open Science.
Stefan Pålsson, skribent, om Skola och skolbibliotek.
Eva Bergquist, förvaltningschef Stockholms läns landsting, om Hälsa.
Jesper Klein, innovationschef MTM, om Bibliotekens digitala infrastruktur.
Jonas Holm, jurist Stockholms universitetsbibliotek om Upphovsrätt.

 

Sveriges nationalbibliotek