Labyrinten - Vilhelm Scharps minnen från Tyskland under 1920- och 30-talen

Tid: 25 januari 2017, klockan 17.30-18.30
Föreläsare: Andreas Åkerlund, Lena Scharp Sandegren och Johannes Rudberg
Plats: Hörsalen, Kungliga biblioteket

I Labyrinten får vi ta del av Vilhelm Scharps (1896–1978) minnen och intryck från resor i mellankrigstidens Europa. Scharp var aktiv i de antinazistiska sammanslutningarna Tisdagsklubben och Nordens frihet under andra världskriget. Efter kriget arbetade han i Sverige med att sprida kunskap om nazismen.

Hans samlade uppsatser gavs aldrig ut under 1940-talet som planerat. En kopia placerades däremot så småningom på KB, som publicerade materialet 2016.

Labyrintens redaktör Andreas Åkerlund, docent i historia, Uppsala universitet, och Lena Scharp Sandegren, dotter till Vilhelm Scharp, samtalar med Johannes Rudberg från KB om boken och om människan Vilhelm Scharp.

Föreläsningarna sker kl. 17.30 i Kungliga bibliotekets hörsal, Humlegården, Stockholm. 

Fri entré. Antalet platser i hörsalen är begränsat så boka gärna plats genom att maila till program@kb.se. Ange vilken kväll det gäller. Bokade platser släpps fria tio minuter innan programmet startar.

Med reservation för ändringar i programmet. Följ senaste nytt på kb.se.

Kontakt: program@kb.se 

Samtalet är den del av "Berättelser från KB", Kungliga bibliotekets öppna föreläsningsserie, våren 2017.

 

Sveriges nationalbibliotek