Levande levernesbeskrivning – utgivningen av Umeåprästen Pehr Stenbergs självbiografi

Tid: 12 oktober 2016, klockan 17.30-18.30
Föreläsare: Fredrik Elgh
Plats: Hörsalen, Kungliga biblioteket

Fredrik Elgh

Pehr Stenbergs levernesbeskrivning är en unik och öppenhjärtig självbiografi från åren 1758 - 1807. Vi får följa Pehr Stenberg från hans tidiga barndom som fattig bondpojk, via skolgång i Umeå och studier vid Åbo Akademi, till präst i Umeå.

Manuskripten ingår i KB:s samlingar och har nyligen transkriberats och utgivits.

Föreläsare: Fredrik Elgh är projektledare för Pehr Stenberg-projektet och professor vid Umeå universitet.

Fri entré. Kom i god tid, eftersom antalet platser är begränsat.

Med reservation för ändringar i programmet. Följ senaste nytt på kb.se.

Kontakt: program@kb.se   

Föreläsningen är en del av "Berättelser från KB", Kungliga bibliotekets öppna föreläsningsserie, hösten 2016.

 

Sveriges nationalbibliotek