De unika röstinspelningarna från Bishop Hill – hur hamnade de i KB:s samlingar?

Tid: 7 december 2016, klockan 17.30-18.30
Föreläsare: Sören Hallgren, Finn Isaksson, Ingela Utterström och Bengt-Olof Ågetoft
Plats: Hörsalen, Kungliga biblioteket

Peter Wickblom föddes 1810 och emigrerade till Amerika 1846. Hans berättelse om överfarten spelades in 1904 av bonden Jonas Berggren som konstruerat en egen kopia av Edisons fonograf. Under kvällen berättas historien om hur fonografrullarna hittades och kom till Sverige, men också om Bishop Hill, som är en unik del i den svensk-amerikanska historien.

Medverkande:
Sören Hallgren, fotograf och Bishop Hill-kännare.
Finn Isaksson, som var med när rullarna ropades in på auktion.
Ingela Utterström och Bengt-Olof Ågetoft, handläggare för KB:s samlingar av ljud och rörlig bild.

Moderator: David Isaksson, journalist.

Föreläsningen är ett samarbete mellan KB och Bishop Hill-sällskapet.

Fri entré. Kom i god tid, eftersom antalet platser är begränsat.

Med reservation för ändringar i programmet. Följ senaste nytt på kb.se.

Kontakt: program@kb.se   

Föreläsningen är en del av "Berättelser från KB", Kungliga bibliotekets öppna föreläsningsserie, hösten 2016.

 

Sveriges nationalbibliotek