Nelly Sachs - Från blå blommor till svarta rosor

Tid: 25 november 2015, klockan 18.00-19.00
Föreläsare: Daniel Pedersen, doktorand i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet
Plats: Hörsalen, Kungl. bibioteket

Den tysk-judiska poeten Nelly Sachs fick Nobelpriset 1966 med motiveringen "för hennes framstående lyriska och dramatiska diktning, som med gripande styrka tolkar Israels öde". Som flykting kom hon till Sverige i maj 1940 och kom under de sista trettio åren av sitt liv att utveckla ett säreget lyriskt författarskap. Vid ankomsten till Sverige var dock Sachs närmare 50 år gammal.

Denna föreläsning syftar inte bara till att behandla Sachs närgångna arbete att dikta för Förintelsens offer och i lyrisk form försöka ge de mördade röst, utan också till att vidga synen på Sachs genom att behandla hennes tidiga lyrik från livet i Tyskland. På Kungl. biblioteket finns en unik samling med ännu outgiven poesi av Nelly Sachs. Med bakgrund i den samlingen kommer författarskapet att presenteras från början till slut.

OBS! KB erbjuder möjlighet att delta i en visning av Nelly Sachs-rummet kl. 17.00, skicka separat intresseanmälan till program@kb.se (begränsat antal platser).

Daniel Pedersen är doktorand i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik. Han disputerar under våren 2016 på avhandlingen "Tårarnas poetik. Nelly Sachs tidiga författarskap och exil". Redaktör för kulturtidskriften Aiolos, skriftställare och översättare. Som forskare intresserar sig Pedersen för den litteratur som skrivits om Förintelsen, med huvudsakligt fokus på tysk lyrik och fransk prosa.

#forskningpågår

Många forskare använder KB som sin arbetsplats och arbetar med material ur KB:s samlingar. Under hösten ger vi några av dem möjlighet att presentera sina arbeten.

Välkommen!

För mer information om seminarieserien Forskning pågår, kontakta Kate Parson på telefon 010-709 31 03 eller skicka epost till program@kb.se.  

Sveriges nationalbibliotek