A4-arket - en undersökning av vad som döljer sig i det mest vardagliga

Tid: 2 april - 14 september 2013
Föreläsare:
Plats:

Emma Kihl
Utställning 2 april – 14 september

Vi använder arket dagligen, men lägger sällan märke till det. Det vi ser är mötesanteckningar, brev, beräkningar, belopp att betala och saker att komma ihåg.

I det konstnärliga forskningsarbetet A4-arket har Emma Kihl undersökt olika aspekter av arket, såsom format, yta och historia. Resultatet: ett manuskript, en film och ett inlånat material från det tyska standardinstitutet finns tillgängligt på ett urval av platser och visas i KB:s befintliga verksamheter.

Kontorsmöbler och material. Text: Normformate helfen verkaufen

Jag tycker att biblioteket med sina inskrivningsprocedurer, blankettformulär, klassificeringslistor etc. fungerar som en given presentationsyta för projektet. 

                                                                                                                                                                              Emma Kihl

  1. Arkivmaterial från Deutsches Institut für Normung (DIN) i Berlin visas i utställningsmontrar på plan 3
  2. Filmen ”Skutskärs bruk” av Emma Kihl finns att se i Audiovisuella medier, Forskarservice på plan 2
  3. Manuset ”A4-arket” av Emma Kihl är del av i KB:s Handskriftsamling. Verket har accessionsnummer: HS Acc. 2013/17 och finns för beställning och utlåning i Specialläsesalen på plan 6

Fabriksexteriör med en hög pappersmassa
Bild ur filmen Skutskärs bruk

I tidigare arbeten har Emma Kihl på liknade sätt använt platsen som en del av verkets utformning. Hon har bland annat visat en fallskärmsfilm på Arlanda flygplats och en dokumentation av fredprisets tillverkning i Nobelmuseets forskningsbibliotek.

Emma Kihl är konstnär, utbildad vid Kungl. konsthögskolan och verksam i Stockholm. Hon har tidigare bedrivit forskningsprojekten Parachute och Evig underhållsmaskin på nedlagd folkparksteater i Kristinehamn.

Kontaktperson:  Louise Nilsson 010-7093412

Forskningsprojektet A4 är finansierat av Vetenskapsrådet och har bedrivits vid Kungl. Konsthögskolan.

Utställningen anpassas efter varje verksamhets öppet- och framtagningstider.

Relaterad information

Föreläsningar

Porträtt
Emma Kihl

Sveriges nationalbibliotek